Офіційна інформація

Доступ до публічної інформації 

Символіка університету

 

Статут

Колективний договір Луцького НТУ на 2019-2023 р.р.

Правила внутрішнього розпорядку Луцького національного технічного університету

Положення

Ліцензія

Правила прийому

Адміністрація університету

Розпорядження Щодо окремих питань діяльності Луцького НТУ під час карантину

Перелік вакантних посад

План роботи

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

 

Кошторис на 2020 рік (КПКВ - 2201160)

Довідки про зміни до кошторису на 2020 (КПКВ - 2201160)

Довідки про зміни до кошторису на 2020 (КПКВ - 2201160) Продовження 

Кошторис на 2019 рік (КПКВ - 2201160)

Довідки про зміни до кошторису на 2019 рік (КПКВ - 2201160)

Кошторис на 2019 рік (КПКВ - 2201190)

Кошторис на 2020 (КПКВ - 2201190)

Довідка про зміни до кошториу на 2020 (КПКВ  - 2201190)

Кошторис на 2020 рік (КПКВ - 2201040)

Довідки про зміни до кошториу на 2020 р. (КПКВ - 2201040)

Кошторис на 2019 р. (КПКВ - 2201040)

Кошторис на 2018 рік та зміни до нього по КПКВ - 2201190

Кошторис на 2018 рік та зміни до нього по КПКВ - 2201160

 

Фінансовий звіт за 2020 р.

Фінансовий звіт за 2019 р.

Фінансовий звіт за 2018 р.

Фінансовий звіт за 2017 р.

Розпорядження про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

 

Зведений штатний розпис з 01.01.2020 р.

Штатний розпис на 2020 р. з 01.01.2020 р.

Штатний розпис на 2019 рік з 01.01.2019 р.

Перелік змін до штатного розпису з 01.04.2019 року

Штатний розпис на 2019 рік з 01.09.2019 р.

Штатний розпис на 2018 р.

 

 Штатний розпис на 2019 р. (КПКВ - 2201040)

 Перелік змін до штатного розпису  на 2019 р. (КПКВ 2201040) 

 Штатний розпис на 2020 р. (КПКВ - 2201040)

 

 

 Інформація щодо проведення тендерних процедура також відомості, що подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетні "Вісник державних закупівель"

Розмір плати за навчання (в тому числі післядипломна освіта) та за надання додаткових послуг

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освітинауково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ

Інформація щодо виборів ректора


Звіт ректора Луцького НТУ за 2016 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково- педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу і витяг з протоколу загальних зборів трудового колективу від 14.01.2017 року.


    Звіт ректора Луцького НТУ за 2017 рік

  Звіт ректора Луцького НТУ за 2018 рік

     Звіт ректора Луцького НТУ за 2019 рік