Офіційна інформація

Статут

Положення

Ліцензія

Правила прийому

Адміністрація університету

Перелік вакантних посад

План роботи

 

Кошторис на 2018 рік (КПКВ - 2201160)

Кошторис на 2018 рік (КПКВ - 2201190)

Кошторис на 2016 р. (наука 2201040)

 

Фінансовий звіт за 2017 р.

Розпорядження про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів

 

Зведений штатний розпис з 01.01.2018 р.

Штатний розпис на 2018 рік з 01.01.2018 р.

 Штатний розпис з 01.01. 2016 р. (наука 2201040)

 

 Інформація щодо проведення тендерних процедура також відомості, що подаються до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетні "Вісник державних закупівель"

Розмір плати за навчання (в тому числі післядипломна освіта) та за надання додаткових послуг

Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освітинауково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ

Інформація щодо виборів ректора

 Декларація ректора за 2015 р.

Звіт ректора Луцького НТУ за 2016 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки України, виконання положень статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково- педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності навчального закладу і витяг з протоколу загальних зборів трудового колективу від 14.01.2017 року.


Звіт ректора Луцького НТУ за 2017 рік

Звіт спортивно-масової роботи кафедри фізичного виховання Луцького НТУ за 2015-2016 н.р.