Академічна доброчесність

Кодекс честі Луцького національного технічного університету

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в Луцькому національному технічному університеті

Положення про протидію та запобіганню академічному плагіату у кваліфікаційних роботах-проєктах здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ

Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат текстів рукописів кваліфікаційних робіт/проектів здобувачів вищої освіти, рукописів дисертацій та рукописів статей поданих до публікування у періодичних виданнях у Луцькому НТУ

Лист заступника міністра освіти Є.Стадного. До питань уникнення пробем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності від 20.05.2020

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у Луцькому НТУ

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в Луцькому НТУ

Антикорупційна програма Луцького НТУ

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Луцького НТУ

Академічна доброчесність Infobulletin

Unicheck: Сервіс перевірки на академічний плагіат для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine ProjectSAIUP)

Реалізовані проекти

Тренінги та лекції