АКРЕДИТАЦІЯ

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація ВНЗ  (спеціальності)  – це процедура визнання на державному рівні статусу вищого навчального закладу та підтвердження повноваження здійснювати ним підготовку фахівців за освітніми рівнями.

      Звіти про самооцінювання освітніх програм

Заяви щодо акредитації ОПП в НАЗЯВО

Сертифікати про акредитацію ОПП НАЗЯВО

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм (перший (бакалаврський) рівень)

Сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм (другий (магістерський) рівень)

Сертифікати про акредитацію Луцького НТУ

Сертифікати про акредитацію напрямів підготовки (спеціальностей) 

Сертифікати про акредитацію структурних підрозділів  Луцького НТУ (молодший спеціаліст)

Переоформлені сертифікати про акредитацію за новими шифрами

Нормативно-правова база

Зразки заяв

 

    ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 2018 РОКУ

    ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 2019 РОКУ

 

 Висновки експертної комісії за підсумками відповідності освітньої діяльності Луцького НТУ з підготовки фахівців за спеціальністю 8.07010102 "Організація перевезень і управління на (автомобільному) транспорті"

Висновки експертної комісії за підсумками оцінювання відповідності освітньої діяльності Луцького НТУ з підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010012 "Управління проектами" (за переліком 2015 року  спеціальності: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології") за другим (магістерським) рівнем 

Висновки експертної комісії за підсумками оцінювання відповідності освітньої діяльності Луцького НТУ з підготовки фахівців за спеціальністю 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)" (за переліком 2015 року  спеціальності: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології") за другим (магістерським) рівнем


Висновки експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитації експертизи освітньо-професійної програми Цивільна безпека зі спеціальності 263 "Цивільна безпека" за другим (магістерським) рівнем у Луцькому НТУ

Висновки експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 056 "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем у Луцькому НТУ


Висновки експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дизайн зі  спеціальності 022 "Дизайн" за другим (магістерським) рівнем у Луцькому НТУ

Висновки експертної комісії за результатами проведеної чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.020207 "Дизайн" у Луцькому НТУ

Висновки експертної комісії за результатами проведеної чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 "Приладобудування" у Луцькому НТУ

 Висновки експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитації експертизи галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" напряму підготовки 6.140103 "Туризм" (за переліком 2015 року галузі знань 24 "Сфера обслуговування" спеціальності 242 "Туризм") за першим (бакалаврським) рівнем у Луцькому НТУ

      Висновки експертної комісії за результатами проведеної первинної акредитації експертизи напряму підготовки 6.050903 "Телекомунікації" (за переліком 2015 року галузі знань 17 "Електроніка та телекомунікації" спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка") у Луцькому НТУ

 

Зміст акредитаційної справи