28 січня 2014 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання Вченої ради Луцького національного технічного університету

О   Г   О   Л   О  Ш   Е   Н   Н   Я

28 січня  2014 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання

Вченої ради Луцького національного технічного університету

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів професора та доцента співробітникам університету.

                   Ректор проф. В. Божидарнік

 

        2. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

                   Інформація: вчений секретар В. Васькін

 

3. Звіт про результати навчання аспірантів Луцького НТУ С. Ужегова, В. Шиберко, В. Козачука, М. Нінічука в Університеті Гліндор, Великобританія.

 

4. Звіт директора Любешівського технічного коледжу доц. Ю.Подерні-Масюк про стан навчально-методичної та виховної роботи в коледжі та завдання щодо її покращення (із проведенням ректорських контрольних робіт з перевірки залишкових знань студентів) в світлі рішення ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.11.2012 р.

        Від комісії: проректор з НПР доц. О. Бондарський (голова комісії)

 

5. Звіт проректора з АГР М. Баховського про господарську діяльність університету за 2013 р. та завдання з подальшого розвитку матеріальної бази та соціальної сфери в світлі рішення ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 31.01.2013 року.

        Від комісії: декан ФБД доц. Б. Боярчук(голова комісії)

 

6. Про результати рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників Луцького НТУ за 2013 р.

         Інформація: проректор з НПР проф. І. Вахович

 

7. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 25.04.2013 р. з питання  „Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки та стан забезпечення навчального процесу навчальною, науковою та методичною літературою”.

                Інформація: зав. відділу аспірантури та докторантури доц. М. Демидюк (голова комісії)