30 жовтня 2018 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання вченої ради Луцького національного технічного університету

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

30 жовтня 2018 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання

вченої ради Луцького національного технічного університету

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ:

1. Про присвоєння вченого звання професора кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Р. Кірчуку.

Інформація: учений секретар доц. А. Земко

 

2. Про перейменування кафедри інженерного та комп’ютерного забезпечення АПК на кафедру аграрної інженерії.

Інформація: проректор з НПР доц. В. Талах

 

3. Звіт докторанта О. Мікуліч про виконання індивідуального плану роботи.

Інформація: зав. аспірантури та докторантури доц. М. Демидюк

 

4. Стан та перспективи розвитку енергетичного менеджменту в Луцькому НТУ: науково-інноваційний підхід.

Доповідач: проректор з НПР доц. С. Шимчук

Від комісії: комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної

та господарської роботи (проф. І. Вахович, доц. О. Заболотний)

 

5. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та забезпечення раціональної організації навчального процесу в цей період.

Доповідач: проректор з АГР А. Щерба

Від комісії: проректор з НПР доц. В. Талах, комісія з бюджетно-фінансової, соціально-економічної та

господарської роботи (голова комісії проф. І. Вахович)

 

6. Виконання ухвали вченої ради від 31 жовтня 2017 року з питання «Діяльність та перспективи розвитку машинобудівного факультету».

Інформація: голова комісії з питань навчально-методичної роботи доц. С. Шимчук

 

7. Про зміни в складі постійнодіючих комісій вченої ради.

Інформація: учений секретар доц. А. Земко