Круглий стыл: "Організаційні засади державного ринкового нагляду з позицій охорони праці"

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет 

 

 

"Організаційні засади державного ринкового нагляду з позицій охорони праці"

 

25 квітня 2014 року

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

 

         Запрошуємо вас взяти участь у роботі круглого столу на тему: "Організаційні засади державного ринкового нагляду з позицій охорони праці", що відбудеться 25 квітня 2014 року о 15:00 год на базі кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Луцького національного технічного університету (м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 259).

 

 

 

Основні напрями роботи круглого столу

 

1.                Актуальні питання управління та державного ринкового нагляду у сфері безпеки життєдіяльності;

2.                Економічні важелі державного ринкового нагляду за безпекою продукції;

3.                Проблемні питання вдосконалення законодавчої бази державного ринкового нагляду;

4.                Практика організації ринкового нагляду, здійснення контролю за продукцією та вжиття заходів.

 

Офіційні мови круглого столу: українська, російська.

Форми участі у роботі круглого столу:

-         публікація матеріалів;

-         публікація матеріалів + усна доповідь;

-         усна доповідь;

-         участь без доповіді.

 

Умови участі у роботі круглого столу

 

До початку роботи круглого столу буде надруковано збірник матеріалів.

Для участі в роботі круглого столу необхідно до 18 квітня 2014 року надіслати в оргкомітет:

1.     Заявку на участь в круглому столі.

2.     Матеріали доповіді (тези до 2-х повних сторінок).

Заявку та матеріали потрібно надсилати на електронну адресу: opbzh@lntu.edu.ua  (тема: круглий стіл).

 

Вимоги до оформлення тез

 

1.     Матеріали мають бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1.

2.     Сторінки не нумерувати.

3.     Текст набирати без переносів.

4.     Обсяг тез не повинен перевищувати 2-ох сторінок, включаючи рисунки і таблиці.

5.     Робоча мова конференції: українська, російська.

6.     У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора або співавторів, назва навчального закладу (без скорочень).

7.     Назву тез друкувати великими жирними літерами симетрично до тексту.

8.     Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Solomon.doc).

9.     Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати.

10. Статті необхідно оформляти в редакторі Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням  .doc.

 

 

 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:

 (0332)74-61-14 кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності Луцького національного технічного університету;

 (050)722–80–37 – завідувач кафедри Ярослав Олександрович Мольчак