Міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

konfer LNTUМіжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

16–17 жовтня 2014 року, м. Луцьк

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Роль освіти і науки у розвитку країни та її регіонів

Перспективи розвитку України та її регіонів в умовах інтеграції в сферіосвіти

Вплив освіти на стан ринку праці в країні та регіонах

Розвиток інноваційної діяльності в освіті

Освіта та інноваційний розвиток країни

Економіка знань та її вплив на розвиток країни і її регіонів

Реформування вищої освіти в світлі нового законодавства: проблеми адаптації

Секція 2. Регіональна економіка

Пріоритети та перспективи розвитку регіонів в умовах євроінтеграції

Регіональна політика сталого розвитку

Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону

Стратегія розвитку міста

Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах

Проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів

Моніторинг просторової асиметрії розвитку продуктивних сил

Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою

Проблеми реформування житлово-комунального господарства

Проблеми зайнятості та формування трудового потенціалу регіонів.

Секція 3. Економіка та менеджмент

Проблеми та механізми підвищення економічної ефективності діяльностісуб’єктів господарювання

Логістика в системі менеджменту та напрями її активізації

Сучасні аспекти розвитку маркетингу на підприємстві

Дослідження якості продукції та споживчих властивостей товарів в системімаркетингу підприємства

Теоретичні та прикладні засади менеджменту підприємства

Секція 4. Економічна теорія та економічна історія

Актуальні проблеми економічної теорії в умовах трансформації економіки України

Дослідження ґенези становлення економічних механізмів суспільногорозвитку на різних історичних етапах

Глобалізація економіки, міжнародна економічна інтеграція та економічне співробітництво

Секція 5. Облік та фінанси

Фінансово-кредитна система України: проблеми та напрямки вдосконалення

Облік, аналіз і аудит в системі управління підприємницькою діяльністю

Проблеми та перспективи розвитку банківської системи, механізми грошово-кредитного регулювання, маркетинг банківських операцій

Фінансова політика держави та інструменти її реалізації

Проблеми розвитку страхування, його основні форми, види й галузі

Місцеві фінанси й місцеве оподаткування, міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання

Поділись з друзями