Науковців Луцького НТУ запрошують до участі у конференції «Економіко-правові дискусії»

Науковців Луцького НТУ запрошують до участі у конференції «Економіко-правові дискусії»

Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна) та видавництво Skleněný Můstek (Карлові Вари, Чехія) запрошують науковців Луцького НТУ взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-правові дискусії». Захід відбудеться 8 лютого 2019 року у дистанційній формі.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі та інші представники навчальних закладів, які мають бажання висловити свою думку про сучасні проблеми в економіці та юриспруденції. За результатами конференції буде сформовано збірник наукових робіт «ADVANCED OF SCIENCE» (Карлові Вари, Чехія) ISBN 978-80-7534-078-8.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

Економічне спрямування

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;

Секція 2. Менеджмент;

Секція 3. Маркетинг;

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;

Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;

Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

Секція 9. Логістика і транспорт;

Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини.

Юридичне спрямування:

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень;

Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право;

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення;

Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;

Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право;

Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;

Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право;

Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право.

Контактна інформація:

Центр наукових

досліджень «Solution»

м. Киів

epconf080219@ukr.net