ОГОЛОШЕННЯ Вченої ради Луцького НТУ

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

25 березня 2014 року о 10.00 год. в ауд. №216 відбудеться засідання

Вченої ради Луцького національного технічного університету

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ:

 

1. Вручення атестатів доцента науково-педагогічним працівникам університету.

                        Ректор проф. В.Божидарнік

 

2. Аналіз результатів комплексної перевірки кадрового потенціалу, навчально-методичної та наукової роботи на факультеті екології та приладоенергетичних систем.

                        Доповідач: декан ФЕПЕС доц. О.Картава

                        Від комісії: проректор з НПР проф. І.Вахович (голова комісії)

 

3. Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників Луцького НТУ у провідних вищих навчальних закладах за кордоном в світлі рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №2/3-4 від 01.02.2012р.

            Доповідач: начальник ВМЗ Т.Корнейко

            Від комісії: проректор з НПР проф. І.Вахович (голова комісії)

 

4.1. Звіт начальника планово-економічного відділу В.Ващук про результати планово-економічної діяльності за 2013 рік та завдання щодо покращення самофінансування.

            Від комісії: зав. кафедри економіки та підприємництва проф. Л.Ковальська (голова комісії)

 

            4.2. Про затвердження:

            - кошторису Луцького НТУ на 2014р.;

            - кошторису витрат по охороні праці Луцького НТУ на 2014 р.;

            - кошторису видатків органів студентського самоврядування Луцького НТУ на 2014 р.;

                        Інформація: начальник ПЕВ В.Ващук

            - кошторису на капітальні видатки на 2014р.

                        Інформація: проректор з АГР М.Баховський

            -  кошторисів структурних навчальних підрозділів на 2014р.

                        Інформація: директори коледжів: ТК С.Козачук, КПЕК доц. Т.Селівончик, ЛТК доц. Ю.Подерня-Масюк

 

5. Про виконання трудових угод та пріоритетність ремонтних робіт в Луцькому НТУ.

Інформація: заст. головного бухгалтера Є.Шавиріна (голова комісії)

            6. Різне.