«Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Луцький національний технічний університет 14-15 квітня 2014 року проводить міжнародний науково-практичний семінар «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві».

 

Планується видання матеріалів семінару на мовах оригіналу у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Журнал входить до  бібліографічної бази даних наукових публікацій «Російський індекс наукового цитування (РІНЦ

 

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ:

-       цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС;

комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів;

розробка прикладного та системного програмного забезпечення;

управління проектами в галузі інформаційних технологій;

організація баз даних;

 захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;

-       робототехніка та системи штучного інтелекту.

 

Запрошуємо  Вас взяти  участь у роботі семінаоу. Для цього до 20 березня 2014 року необхідно вислати заявку на  адресу оргкомітету.

Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

E-mail: cit@lntu.edu.ua

Остатній термін розгляду матеріалів статей: 20 березня 2014 року.

 

1. Обов’язково подати статтю на лазерному диску. Статті можна також пересилати електронною поштою за такою адресою:

E-mail: cit@lntu.edu.ua.

2. До статті обов'язково додається дві рецензії: зовнішня і внутрішня.

3. При своєчасній подачі матеріалів збірник наукових праць буде видано до початку семінару.

Робочі мови конференції: українська, російська, та англійська