У Луцькому національному технічному університеті 11 травня 2017 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У Луцькому національному технічному університеті 11 травня 2017 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами».

До участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти та студенти.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Цифрові та цифро-аналогові системи на базі ПЛІС.

2. Комп’ютерні системи на базі мікроконтролерів.

3. Розробка прикладного та системного програмного забезпечення.

4. Управління проектами в галузі інформаційних технологій.

5. Організація баз даних.

6. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.

7. Робототехніка та системи штучного інтелекту.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції на e-mail оргкомітету необхідно надіслати електронний варіант наступних документів:

1. Реєстраційна картка НА КОЖНОГО УЧАСНИКА! (автора та співавторів)

2. Матеріали статті (тез).

3. Відсканована квитанція про сплату оргвнеску (див. «Таблиця вартості участі у конференції»).

4. Відсканована авторська довідка та рецензія (на статтю).

Матеріали, що надіслані після вказаного терміну та не відповідають вимогам до оформлення, не розглядатимуться.

Попередню програму роботи конференції буде надіслано учасникам на e-mail.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська 

 

Матеріали конференції

Планується видання матеріалів конференції на мовах оригіналу (українська, російська та англійська мови):

1. Тез доповідей (обсяг: 1-2 повних сторінки).

2. Статей у науковому журналі «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво», затвердженому постановою Президії ВАК України як наукове фахове видання. Матеріали, що подані до збірника, повинні відповідати вимогам ВАК та тематичній спрямованості збірника за галузями знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Автоматика та управління», «Управління проектами та програмами» і «Педагогічні науки». Журнал входить до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus та ін.) та  має російський індекс наукового цитування (РІНЦ). Обсяг матеріалів – 5-10 повних сторінок.

Останній термін розгляду матеріалів статей 14 квітня 2017 року, тез доповідей: 4 травня 2017 року.

  

Адреса оргкомітету: 43018, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, Луцький НТУ, вул. Львівська, 75, ауд. 141 (корпус Б).

Відповідальний секретар: Костючко Сергій Миколайович, к.т.н., асистент кафедри комп’ютерної інженерії

E-mail: conference.lntu.ce@gmail.com

 

 

Реєстраційна картка учасника  / Регистрационная карточка участника / User registration card

Зразок оформлення тез доповіді / Пример оформления тезисов доклада / Abstracts sample

Шаблон авторської довідки / Шаблон авторской справки / Information about author