ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ. НОВА ТРАЄКТОРІЯ ПОШУКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 

НОВА ТРАЄКТОРІЯ ПОШУКУ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

 

ШАНОВНІ ПЕРШО-, ДРУГО- ТА ТРЕТЬОКУРСНИКИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

 

21 березня – 24 квітня 2018 року
активна фаза «Процедури забезпечення студенту вибору навчальних дисциплін»

 

Перший етап (21 березня – 03 квітня 2018 року) – Ознайомлення з переліком вибіркових дисциплін та їх анотаціями:

1.1. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ:

– за посиланням 3. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РІВНЯ

 

– 28 березня 2018 року, актова зала Луцького НТУ, 1320 – безпосередня презентація загальноуніверситетських вибіркових дисциплін викладачами для першокурсників.

1.2. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН РІВНЯ ФАКУЛЬТЕТУ (РІВНЯ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ) – за посиланням.  4. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ РІВНЯ ФАКУЛЬТЕТУ (РІВНЯ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ)

 

 

Другий етап (03-07 квітня 2018 року)відбір дисциплін з запропонованого переліку шляхом безпосереднього анкетування здобувачів (за графіками факультетів).

 Третій етап (10-21 квітня 2018 року) – підбиття підсумків анкетування щодо вибіркових дисциплін рівня випускової кафедри та затвердження отриманих результатів на вчених радах факультетів. Оприлюднення сформованих комплексів вибіркових дисциплін на офіційному сайті університету.

 Четвертий етап (17-24 квітня 2018 року) – підбиття підсумків анкетування щодо вибіркових дисциплін загальноуніверситетського рівня та затвердження отриманих результатів на вченій раді університету. Оприлюднення сформованих комплексів вибіркових дисциплін на офіційному сайті університету.