Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІ Всеукраїнської студентської

науково-практичної Інтернет-конференції

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

15 квітня 2014 року.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку підприємства в умовах сьогодення.

 

Для участі в роботі конференції необхідно до                  14 квітня 2013 року надіслати на електронну адресу та поштою:

-       заявку на участь у конференції;

-       тези (не більше 2-х сторінок);

-       копію квитанції про оплату.

 

Тематичні напрямки

роботи Конференції (секції):

1.    Розвиток підприємництва в сучасних умовах.

2.    Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.

3.    Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.

4.    Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

5.    Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

6.    Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.

7.    Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

Мови конференції: українська, російська

 

Організаційний комітет

Співголови організаційного комітету:

Вахович І.М. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ЛНТУ;

Ковальська Л.Л. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Члени організаційного комітету::

Божидарнік Т.В. – д.е.н., проф., декан факультету бізнесу ЛНТУ;

Бубенко П.Т. – д.е.н., проф., завідувач кафедри міської та регіональної економіки Харківської національної академії міського господарства;

Волинчук Ю.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Герасимчук З.В. – д.е.н., проф., директор навчально-наукового центру післядипломної освіти ЛНТУ;

Гонта О.І. – д.е.н., проф., проректор Чернігівського державного інституту економіки і управління;

Камінська І.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Кривов’язюк І.В. – к.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Микитин Т.М. – к.т.н., доц., завідувач кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету;

Мишко О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Оксенюк К.І. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Павлюк Л.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Салівончик О.М. – к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Ткачик В.І. – доцент кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Фесіна Ю.Г. – к.е.н., доцент, заступник декана факультету бізнесу ЛНТУ;

Хвищун Н.В. – к.е.н., доцент, заступник декана факультету бізнесу ЛНТУ;

Циганюк Н.Є. – к.е.н., ст. викл. кафедри економіки та підприємництва ЛНТУ;

Чевганова В.Я. – к.е.н., доц., завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

 

 

Кривовязюк Л.В. – студентка ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства»; заступник голови студентського наукового товариства,староста наукового гуртка «Актуальні проблеми економіки».

Хомук В.І. – студентка V курсу спеціальності «Економіка підприємства» ЛНТУ.

 

Умови участі в конференції:

Тези авторів будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ  www.economosvita.lntu.edu.ua, а також будуть опубліковані в Збірнику тез конференції і розіслані учасникам після її закінчення через відділення Укрпошти або Нової пошти (Оплата за рахунок отримувача).

Учасники конференції можуть також подати статті для публікації у Студентському науковому віснику Луцького НТУ.

 

Адреса для надсилання тез та копії квитанції поштою:

 43024, м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, кафедра економіки та підприємництва ЛНТУ

та/або на електронну адресуkonflntu@gmail.com з приміткою «на студентську конференцію». Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc).

 

Організаційні аспекти

участі  у конференції

Участь у конференції представників установ-організаторів є безкоштовною, а для інших- для часткового відшкодування витрат пов’язаних із організацією конференції, підготовкою та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок в розмірі 60 грн. В оплату входять: програма конференції та збірник тез доповідей.

 

РЕКВІЗИТИ

ДЛЯ ПЕРЕРАХУНКУ ОРГВНЕСКУ:

Одержувач: Луцький НТУ

Р/р 31254202117820

ГУДКФУ у Волинській обл.

МФО 803014

Код ЄДРПОУ: 05477296

У призначенні платежу обов’язково вказати: «За участь у конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» та прізвище платника.

 

Вимоги до оформлення тез:

1.    Тези і статті подаються українською або російською мовами набрані у текстовому редакторі MS Word 6.0/7.0 формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не більше 2 сторінок.

2.    Шапка тез: ініціали та прізвища авторів (обов’язково зазначити наукового керівника), назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

3.    Назва: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви організації.

4.    Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

5.    Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

6.    Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису.

УВАГА!

Оргкомітет конференції надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів. Якщо Ви не отримали повідомлення, відправте роботу повторно або з’ясуйте питання про отримання Вашого листа редакцією по телефону у відповідального секретаря конференції.

 

З А Я В К А

на участь у ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній Інтернет-конференції

«Економіка підприємства:

теорія та практика»

Прізвище, ім’я, по батькові

Студент / магістрант

Курс, спеціальність

П.І.Б. наукового керівника, науковий ступінь та вчене звання

Назва та адреса ВНЗ

Контактний телефон: 

Е-mail:

Адреса (для пересилки збірника)

Назва доповіді

Тематичний напрямок (секція конференції)

 

За додатковою інформацією звертатись:

Хвищун Надія Віталіївна – заступник декана факультету бізнесу

тел./факс (0332) 25-82-30

(095) 6584524

 

Камінська Ірина Миколаївна – відповідальний секретар конференції

тел./факс (0332) 25-40-13

(050) 1554555

 

E-mailkonflntu@gmail.com

 

 

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Харківська національна академія міського господарства

Чернігівський державний інститут

економіки і управління

Вінницький соціально-економічний інститут університету «Україна»

Рівненський державний гуманітарний університет

 

 

 

ІІ Всеукраїнська студентська

науково-практична Інтернет-конференція

 

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

 

 

 

15 квітня  2014 року

Луцьк