Зустріч вступників на 1-й курс з деканом факультету бізнесу (напрям підготовки «економіка підприємства», «менеджмент», «маркетинг», «управління персоналом та економіка праці», «прикладна статистика», «міжнародна економіка»)