Звіт щодо громадського обговорення ОП спеціальності 122 Комп'ютерні науки

19.06.2020 року на кафедрі комп’ютерних наук факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету відбулося обговорення змін до ОП спеціальносі 122 «Комп’ютерні науки» у форматі круглого столу «Стратегія розвитку системи підготовки фахівців з ІТ галузі у взаємодії з ІТ підприємствами». 

Участь в обговоренні прийняли представники наукової спільноти, здобувачі вищої освіти, випускники, професорсько-викладацький склад кафедри, роботодавці.

Учасники заслухали інформацію ЧЕРНЯЩУК НАТАЛІЇ  ЛЕОНІДІВНИ, д.пед.н., проф., гаранта ОП «Комп’ютерні науки» та завідувача кафедри комп’ютерних наук д.пед.н., проф. ТУЛАШВІЛІ ЮРІЯ ЙОСИПОВИЧА про порядок денний, переваги ОП «Комп’ютерні науки» та важливість підготовки фахівців з комп’ютерних наук.

 

 

 

 

        
В обговоренні взяли участь роботодавці: ТОВ «Ветело» - Сергій Войтович;  ПП «Профінтеко» - Надія Сахнюк; ПП «Еска 8» - Володимир Гуда; ПП «Візор» - Степан Чухрій; директор з інформаційних технологій та телекомунікацій Волиньобленерго - Віталій Гнатюк; начальник центру інформаційних технологій Волинської дирекції «Укрпошта» - Степан Андріюк; завідувач кафедри Мереж і кібербезпеки комп’ютерної академії «ШАГ» - Олександр Лінчук; Веб-студія «WEBMAESTRO» - Олександр Слупко; фірма «Light-Web» - Олександр Яцканич.

Інтереси і пропозиції роботодавців, визначалися при проведенні круглих столів, ярмарок вакансій, що регулярно проводяться  Луцьким НТУ на базі кафедри КН, враховані при формуванні цілей, компетенцій та результатів навчання за ОП «Комп’ютерні науки» щодо підготовки фахівців, готових до сучасних динамічних вимог ринку праці, що знайшло відображення у включенні в ОП таких дисциплін, як «Технології комп’ютерного проектування», «Технології захисту інформації», «Технології розподілених мереж та паралельних обчислень», «Веб-програмування». Крім того, на базі кафедри КН діє підрозділ Сisco Аcademy – академії мережевих технологій, створено студентську ІТ-студію «Prosperous Studio Programming». Навчання в Сisco Аcademy включено у самостійну роботу за дисципліною ОП «Комп’ютерні мережі».

Студенти: Олександр Жигаревич; Ілля Лошик; Максим Скорбатюк; Дмитро Краснов; Павло Лащук; Анатолій Ясюк, які відзначили важливість участі у навчальному процесі запрошених фахівців-практиків, які постійно відвідують різноманітні наукові заходи та діляться досвідом із молоддю, крім цього викладачі організовують екскурсії на провідні ІТ-підприємства області. Проводяться опитування студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки щодо цілей майбутніх споживачів даної освітньої послуги, форм та методів організації навчального процесу та змісту дисциплін. Для врахування були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: інтересів здобувачів вищої освіти здійснено організацію гнучкого графіку консультувань з усіх освітніх компонент, що затверджується на засіданнях випускової кафедри комп’ютерні науки, а також індивідуального графіку навчання (затверджується на рівні деканату). Для підтримки самостійної роботи застосовано систему дистанційного навчання Moodle. Усі студенти мають персональні аккаунти Microsoft та вільний доступ до хмарних сервісів і програмного забезпечення Microsoft. Проводиться моніторинг інтересів та побажань здобувачів першого рівня з удосконалення змісту та форм навчання. Наприклад, здобувачі висловили побажання щодо проведення мотиваційних зустрічей з представниками ІТ-компаній м. Луцька.

В обговоренні також взяли участь науковці із провідних закладів вищої освіти зокрема: проф. Турбал Ю.В. - Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне); проф. Горбатюк Р.М. - Тернопільський національний педагогічний  університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль); проф. Журавель І.М. - Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), які відзначили, що розвиток світової цифрової економіки потребує ефективного використання інформаційних ресурсів,  для цього здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців з Комп'ютерних наук (Computer Science). В даний час в області Комп'ютерних наук зазвичай виділяють основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп'ютерів, операційні системи та комп'ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, взаємодія людини і комп'ютера, математичні методи та алгоритми. Найважливіша мета вивчення Комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних Комп’ютерних наук можливо тільки за умови комплексного вивчення всіх складових частин з урахуванням  забезпечення їх інтеграції та взаємодії. Тому кафедра КН якісно  навчає студентів не тільки теоретично, а й практично з використанням навчально-матеріальної бази студентської ІТ-студії «Prosperous Studio Programming», де студенти отримують навички по адмініструванню та тестуванню розробленого програмного забезпечення.

Щиро дякуємо представникам наукової спільноти, здобувачам вищої освіти, випускникам, професорсько-викладацькому складу кафедри, роботодавцям, за приділений час, активну участь та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!