Бізнес - інноваційний центр

Бізнес-інноваційний центр Луцького НТУ

м. Луцьк вул. Львівська, 75 корпус Б, к. 35а


bi_center@lutsk-ntu.com.ua

(0332) 76-73-92

 

Основою університетської інноваційної

 конкурентоспроможності мають стати люди,

 їх знання та результати наукової діяльності

 

Бізнес-інноваційний центр Луцького НТУ (БІ центр) створено на базі ліквідованого Волинського державного наукового та інформаційного центру у 2016р., після затвердження вченою радою Луцького НТУ у грудні 2018р. положення про БІ центр та введення штатних одиниць з 2019 р. він почав працювати з ціллю формування в регіоні середовища концентрації інтелектуального капіталу, в якому специфіка інноваційної діяльності пов’язана з інтелектуальною працею та генеруванням ідей, нових знань і технологій.

БІ центр входить до державної системи науково-технічної, патентної та економічної інформації на регіональному рівні та співпрацює з Національною мережею трансферу технологій NTTN (договір № 60-ННВ про приєднання до мережі від 07.03. 2014р.)

Метою створення БІ центру є створення організаційних умов розвитку науково-технічного потенціалу регіону та підтримки впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, забезпечення реалізації державної політики у сфері трансферу технологій, набуття, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності, передачі майнових прав на технології та/або їх складові, створені за рахунок коштів Державного бюджету.

Основними завданнями БІ центру є:

·         координація в регіоні роботи зі створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації;

·         участь у формуванні національних інформаційних ресурсів з науково-технічної та інноваційної діяльності і засобів доступу до них;

·         інформаційно-аналітичне обслуговування потреб усіх категорій користувачів (органів державної влади, науковців, підприємців, студентів), надання найбільш повної і поточної інформації у відповідності з їх профілями інтересів та інформаційними запитами;

·         надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку;

·         поширення знань з питань створення та правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності;

·         сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень регіону та просуванню їх на ринок технологій.

 

Діяльність БІ центру та взаємодію з іншими підрозділами та організаціями забезпечують: Федорусь Любов Андріївна – керівник

Качмарчук Олена Петрівна – фахівець з трансферу технологій та інноваційної роботи І к.

Перепеча Віра Миколаївна - провідний фахівець ( питання інтелектуальної власності).

Патентна діяльність в університеті охоплює машинобудування, приладобудування, сільське господарство, матеріалознавство, фізику, хімію, пакувальну галузь, енергозбереження.

БІ центр проводить супровід патентних досліджень, готує документи в Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) для отримання охоронних документів: проводить оформлення патентного захисту об’єктів інтелектуальної власності, формування і систематичне поповнення переліку поданих заявок на винаходи та корисні моделі та отриманих патентів на винаходи та корисні моделі.

У 2018 році отримано 32 охоронних документи на винаходи і корисні моделі, оформлено та подано до Державного департаменту інтелектуальної власності України 22 заявки для отримання патентів на винаходи та корисні моделі. За 9 місяців 2019 року отримано 12 охоронних документи, з них 3 на винаходи та 2 на спосіб.

Ознайомитись з основними інноваційними розробками науковців Луцького НТУ за високотехнологічними галузями

- агропромисловий комплекс і біотехнології

- інформаційно-комунікаційні технології

- нові матеріали та нанотехнології

- енергетика та енергоефективність

- машинобудування

- приладобудування

- технології будівництва та транспортні засоби

- раціональне природокористування

- соціальні та гуманітарні дослідження

можна за посиланням (http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalog-innovaciynih-rozrobok).

У вересні 2019р. за матеріалами факультетів Луцького НТУ скомпоновано каталог інноваційних розробок (випуск 1), в якому представлено 62 інноваційних розробки (можна ознайомитись за посиланням http://lutsk-ntu.com.ua/uk/katalogi-innovaciynih-rozrobok).

Даний каталог позиціонує основні інноваційні розробки Луцького НТУ, які спрямовані на ефективне функціонування національної інноваційної системи, створення інноваційного середовища та вирішення конкретних прикладних проблем в регіоні, налагодження економічно стабільного виробництва нових товарів та послуг, що потрібні суспільству.

В УкрІНТЕІ зареєстровано 12 технологій за результатами виконання науково-дослідний робіт Луцького НТУ за рахунок загального фонду державного бюджету.

 

Запрошуємо зацікавлених науковців, студентів, фізичних осіб, представників інноваційно-орієнтованого бізнесу, інвесторів, підприємства до співпраці та нарощування конкурентоспроможності нашого регіону на шляху від ідеї до ринку.