Програми вcтупних випробувань

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Для випускників шкіл (на основі повної загальної освіти)

Програми вступних випробувань з дисциплін

Програма  творчого конкурсу на спеціальність 022 Дизайн

 

Для випускників коледжів

Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за скороченими термінами навчання) для здобуття ступеня бакалавра

Програми фахових вступних випробувань

 

Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшої о спеціаліста (з нормативними термінами навчання) для здобуття ступеня бакалавра

 Програми додаткових фахових вступних випробувань

Програми Фахових вступних випробуваньДля випускників на основі базової або повної вищої освіти

 

Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття ступеня спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань

Програми вступного випробування і іноземної мови

Програми додаткових фахових вступних випробувань (для випускників спеціальностей (напрямів підготовки) іншої галузі знань)

 

Вступники на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра

Програми Фахових вступних випробувань

Програми вступного випробування і іноземної мови

Програми додаткових фахових вступних випробувань (для випускників спеціальностей (напрямів підготовки) іншої галузі знань)