Факультет ФЕПЕС ЛНТУ пропонує до вступу на спеціальність «Електропостачання» 15 додаткових бюджетних (державних) місць для абітурієнтів

Запрошуємо до вступу

Факультет ФЕПЕС ЛНТУ пропонує до вступу на спеціальність «Електропостачання» 15 додаткових бюджетних (державних) місць для абітурієнтів, які вступають на навчання за скороченими програмами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної форми навчання.  Термін подачі документів закінчується 28.07.11р.

Зав. кафедрою «Елекропостачання»

Добровольска Л.Н.