Факультет митної справи, матеріалів та технологій

декан:

кандидат технічних наук, доцент
Ткачук Валентина Віталіївна

Ткачук Валентина Віталіївна

декан факультету,

кандидат технічних наук, доцент.

Факультет створений у січні 2021 р.

Навчається понад  500  студентів денної та заочної форм навчання. 

Підготовка фахівців здійснюється пятьма  випускаючими  кафедрами, освітній процес на яких забезпечують 50 викладачів, в тому числі  9  докторів  та  41  кандидат наук.

 

Кафедри факультету:

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Кафедра матеріалознавства

Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв

Кафедра технологій легкої промисловості

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

 


 

 

Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями та освітніми  програмами

Кафедра

Спеціальність

Освітня програма

БАКАЛАВР

товарознавства та експертизи в митній справі

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Митна справа та торгівля

Товарознавство та торгівельне підприємництво

матеріалознавства

132 - Матеріалознавство

Матеріалознавство

технологій і обладнання переробних виробництв

181- Харчові технології

Харчові технології

технологій легкої промисловості

182 – Технології легкої промисловості

Технології легкої промисловості

туризму та готельно-ресторанної справи

241 – Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242 - Туризм

Туризм

МАГІСТР

товарознавства та експертизи в митній справі

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та експертиза в митній справі

матеріалознавства

132 - Матеріалознавство

Матеріалознавство

технологій і обладнання переробних виробництв

181- Харчові технології

Харчові технології та ресторанне господарство

133 – Галузеве машинобудування

Інжиніринг переробних і харчових виробництв

туризму та готельно-ресторанної справи

242 - Туризм

Туризм

 

Фахівці деканату

 

 

Наші переваги:

·     можливість навчання за кордоном за програмами обміну та  академічної мобільності;

·     лабораторні роботи із використанням сучасного обладнання;

·     практичні заняття в спеціалізованих кабінетах;

·     співробітництво із закладами вищої освіти, мiжнародними центрами та установами;

·    високопрофесійний та досвідчений науково-педагогічний викладацький склад;

·    насичене змістовне студентське дозвілля;

·       практика в державних установах та провідних підприємствах сфер виробництва і торгівлі.

 

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, каб.408а

Телефон: (0332) 74 61 47

Ел. адреса:  fmmt@lntu.edu.ua