ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент"

      ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (завантажити)

   Методичні вказівки до проведення оліміпади
   
   Олімпіадні завдання попередніх років

    НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК В 2-Х ТОМАХ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1495 від 9.12.2016 року 6-7 квітня 2017 р. в Луцькому національному технічному університеті буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Для участі в Олімпіаді від одного вищого навчального закладу запрошуються по 3 переможці першого туру (студенти 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр»).

Учасникам будуть запропоновані тестові завдання та задачі з дисципліни “Фінансовий менеджмент”.

Анкети переможців першого етапу (додаток 1) і заявки на участь в Олімпіаді (додаток 2) просимо надсилати до 1 березня 2017 р. на електронну адресу: olimpiada.fm@lntu.edu.ua або поштову адресу Оргкомітету: 43024 м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький НТУ, кафедра фінансів, оргкомітет олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. При поданні заявки прохання додатково вказати ПІП, посаду супроводжуючої особи (за умови приїзду).   

Анкети, надіслані пізніше 1 березня 2017 року, Оргкомітетом розглядатись не будуть. Після отримання заявки електронною поштою, на Вашу електронну адресу буде надіслане підтвердження про участь в Олімпіаді. Заявку та анкету на паперових носіях учасники Олімпіади надають особисто під час реєстрації.

Оргкомітет Олімпіади запрошує до співпраці. Вищі навчальні заклади до 15 лютого 2017 р. можуть подати пропозиції щодо включення викладача з фінансового менеджменту до складу журі. Умовами включення є: 1) компетенція викладача з фінансового менеджменту; 2) звернення керівництва ВНЗ на адресу оргкомітету (електронну або поштову) про включення викладача у члени журі; 3) претендент на членство у журі до 15 лютого 2017 р. повинен надіслати на електронну адресу оргкомітету варіанти завдань (ретельно підготовлену одну задачу та 5 тестових завдань) з алгоритмами розв’язання.

Програмою Олімпіади передбачено:

6 квітня 2017 р. – день заїзду, реєстрація та поселення учасників Олімпіади; Олімпіада: початок – об 1100 год., закінчення – о 1400 год.; екскурсійні програми.

7 квітня 2017 р. – робота апеляційної комісії з 830 до 1000 год., студентська конференція з 10 00 год., підведення підсумків і нагородження переможців з 1330.

Реєстрація учасників 6 квітня 2017 р. з 8 30 до 10 00 год. у холі корпусу Б Луцького НТУ, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул.Львівська, 75. Проїзд із залізничного вокзалу тролейбусом № 4; із автовокзалу № 1 маршрутними таксі № 19, 24 до зупинки «Технічний університет».  

Переможці Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України  та нагороджуються відповідними дипломами.

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентські квитки, паспорти. Проживання та харчування учасники Олімпіади оплачують за власний рахунок. Готель бронюється згідно з поданими заявками.

Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів, в яких навчаються учасники Олімпіади. Квитки на зворотну дорогу необхідно придбати заздалегідь самостійно.

          Довідки за телефонами:

(0332) 785566

д.е.н, професор Вахович Ірина Михайлівна – завідувач кафедри фінансів, голова журі;

Купира Мирослава Іванівна – інженер І категорії кафедри фінансів.

Інформація щодо Олімпіади розміщена на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntu.сom.ua

Відзиви та пропозиції про проведення олімпіади просимо залишати за електронними адресами: olimpstud@ukr.netolimpiada.fm@lntu.edu.ua. 

У рамках Олімпіади буде проведено Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію молодих вчених та студентів «Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки»  (додаток 3). Тези надсилаються на адресу Оргкомітету або електронну пошту: bs@lntu.edu.ua до 20 березня 2017 р. Додаткову інформацію щодо конференції можна отримати за телефоном (0332) 789953. Найкращі доповіді учасників будуть відзначені нагородами Оргкомітету.

 

                        Додаток 1

                                                                                  

А Н К Е Т А

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________

____________________________________________________________________
Дата народження ____________________________________________________
     Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________

____________________________________________________________________

Факультет, курс ______________________________________________________

Рішенням оргкомітету _________________________________________________

(Назва вищого навчального закладу)

студент (ка) __________________________________________________________

(Прізвище, ініціали)

який (яка) у I етапі олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

зайняв(ла) __________ місце, рекомендується до участі у

II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

 Голова оргкомітету
           вищого навчального закладу     ____________     ____________________
                                                                                          (Підпис)                            (Прізвище, ініціали)
        

 

М.П.

Підпис учасника олімпіади ________________________

 Дата заповнення  _________________________________

 


Додаток 2

 

Заявка на участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
6-7 квітня 2017 року, м. Луцьк

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Назва ВНЗ

 

Факультет, курс, спеціальність

 

Телефон (з зазначенням коду): 

 

- домашній

 

- мобільний

 

e-mail (обов’язково)

 

Адреса

 

Інформація про приїзд:

 

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

Потреба в готелі (так, ні)

 

Участь в екскурсійних програмах (так, ні)

 

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада супроводжуючої особи, контактний телефон (за умови приїзду)

 

 


Додаток 3

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів

«Фінансово-кредитні механізми розвитку національної економіки»

 

International scientific-practical Internet-conference of young

researchers and students

«Financial and credit mechanisms development of national economy»

7 квітня 2017 року, м. Луцьк

 

Організатор: Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України

Співорганізатори конференції: Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України (Україна), Вища школа логістики (Чеська Республіка), Люблінський політехнічний університет (Польща), Економічний університет у Вроцлаві (Польща), Політехнічний інститут Браганса (Португалія), Поліський державний університет (Республіка Білорусь), Університет економіки в Братиславі, факультет економіки бізнесу у м. Кошице (Словакія), Університет імені Олександра Стульгінського (м. Каунас, республіка Литва), Державний аграрний університет Молдови (республіка Молдова).

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання розвитку фінансового менеджменту.
2. Фінансово-кредитне стимулювання розвитку економіки: проблеми та напрямки вдосконалення.

3. Роль банківської сфери у стимулюванні розвитку трансформаційної економіки.

4. Ринок страхування у системі фінансового стимулювання розвитку територіальних систем.

5. Міжнародні фінанси: проблеми та напрямки розвитку.

Участь у конференції дозволить окреслити перспективні напрямки фінансового управління, опублікувати результати Ваших досліджень і одержати на них відзиви, обмінятися думками з питань теорії й практики фінансів та кредиту, банківської справи, страхування.

Заявки та тези доповідей приймаються до 20 березня 2017 року. До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися. Робоча мова конференції – українська, польська, російська, німецька, англійська.

Наукові роботи будуть опубліковані до початку роботи конференції в Збірнику тез конференції і розіслані учасникам після її закінчення через відділення Нової пошти або видані під час конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн і включає розміщення тез на сайті та видання збірника тез. Форма розрахунку – безготівкова.

Банківські реквізити:

Луцький національний технічний університет                

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

р/р 31251203117820

банк ДКСУ у м. Київ,

МФО 820172          

код ЄДРПОУ 05477296

з призначенням платежу: «За участь у конференції № 14 від ______ (ПІБ)»

Тези доповіді для публікації разом з квитанцією про оплату подаються поштою на адресу: 43024, м. Луцьк, вул. С.Ковалеської, 29. Кафедра банківської  справи ЛНТУ або на електронну адресу у сканованому вигляді: bs@lntu.edu.ua.

Вимоги до оформлення тез:

Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі MS Word формату А5 (148x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок.

Шапка тез: ініціали та прізвища авторів, назва ВУЗу набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва тез: шрифт Times New Roman Cyr жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині, розміщується через один інтервал після назви вузу.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

Основний текст розміщується через один інтервал нижче назви, набирається з абзацу в 1 см шрифтом Times New Roman  розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Список літератури є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису. Додатково учасники конференції можуть опублікувати статті у фаховому науковому журналі «Економічний форум», який входить у науково метричні бази даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, РІНЦ (для студентів у співавторстві з керівником). Стаття для публікації у науковому журналі разом з квитанцією про оплату та рецензією доктора наук подаються на електронну адресу: ekonomforum_lntu@mail.ru. З правилами оформлення та подання статей до наукового журналу «Економічний форум» ви можете ознайомитись на сайті ЛНТУ: http://lutsk-ntu.com.ua/horizon-science-new-2/?lng=1.

 

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові

 

науковий ступінь, вчене звання

 

Назва ВУЗу/установи 

 

Телефон (з зазначенням кодів): 

 

- службовий

 

- мобільний

 

e-mail

 

Номер складу та адреса Нової пошти у Вашому місті (для пересилки збірника).
Оплата за рахунок отримувача

 

Назва статті

 

Тематичний напрямок роботи конференції

 

Додатково для студентів:
ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника 

 

 

За додатковою інформацією з питань проведення конференції звертатись на кафедру банківської справи Луцького національного технічного університету за телефоном (0332) 78-99-53 або електронною адресою: bs@lntu.edu.ua.