ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент"

    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (завантажити)

   Методичні вказівки до проведення оліміпади
   
   Олімпіадні завдання попередніх років

   Навчальний посібник  "Фінансовий менеджмент бізнес-процесів"

    Програма олімпіади

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1313 від 28.11.2018 р. року 18-19 квітня 2019 р. в Луцькому національному технічному університеті буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Для участі в Олімпіаді від одного вищого навчального закладу запрошуються по 3 переможці першого туру.

Учасникам будуть запропоновані тестові завдання та задачі з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Анкети переможців першого етапу (додаток 1) і заявки на участь в Олімпіаді (додаток 2) просимо надсилати до 15 березня 2019 р. на електронну адресу: olimpiada.fm@lntu.edu.ua або поштову адресу Оргкомітету: 43024 м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький НТУ, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, оргкомітет олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. При поданні заявки прохання додатково вказати ПІП, посаду супроводжуючої особи (за умови приїзду).   

Анкети, надіслані пізніше 15 березня 2019 року, Оргкомітетом розглядатись не будуть. Після отримання заявки електронною поштою, на Вашу електронну адресу буде надіслане підтвердження про участь в Олімпіаді. Заявку та анкету на паперових носіях учасники Олімпіади надають особисто під час реєстрації.

Оргкомітет Олімпіади запрошує до співпраці. Вищі навчальні заклади до 15 лютого 2019 р. можуть подати пропозиції щодо включення викладача з фінансового менеджменту до складу журі або апеляційної комісії. Умовами включення є: 1) компетенція викладача з фінансового менеджменту; 2) звернення керівництва ВНЗ на адресу оргкомітету (електронну або поштову) про включення викладача у члени журі/апеляційної комісії; 3) претендент на членство у журі/апеляційної комісії до 15 лютого 2019 р. повинен надіслати на електронну адресу оргкомітету варіанти завдань (ретельно підготовлену одну задачу та 5 тестових завдань) з алгоритмами розв’язання.

Програмою Олімпіади передбачено:

18 квітня 2019 р. – день заїзду, реєстрація та поселення учасників Олімпіади; Олімпіада: початок – об 1100 год., закінчення – о 1400 год.; екскурсійні програми.

19 квітня 2019 р. – робота апеляційної комісії з 830 до 1000 год., студентська конференція з 10 00 год., підведення підсумків і нагородження переможців з 1330.

Реєстрація учасників 18 квітня 2019 р. з 8 30 до 10 00 год. у холі корпусу Б Луцького НТУ, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул.Львівська, 75. Проїзд із залізничного вокзалу тролейбусом № 4; із автовокзалу № 1 маршрутними таксі № 19, 24 до зупинки «Технічний університет».  

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентські квитки, паспорти. Проживання та харчування учасники Олімпіади оплачують за власний рахунок. Готель бронюється згідно з поданими заявками.

Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів, в яких навчаються учасники Олімпіади. Квитки на зворотну дорогу необхідно придбати заздалегідь самостійно.

Довідки за телефонами:

(0332) 785566 – кафедра фінансів, банківської справи та страхування;

д.е.н, професор Вахович Ірина Михайлівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова журі – 0992286778;

к.е.н. Купира Мирослава Іванівна – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування - 0956112753;

Салівончик Ірина Миколаївна – інженер, аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 0506222409.

Інформація щодо Олімпіади розміщена на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntuom.ua

У рамках Олімпіади буде проведено Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію молодих вчених та студентів «Фінансовий менеджмент: теорія та практика»  (додаток 3). Тези надсилаються на адресу Оргкомітету або електронну пошту: konferencia_fm@ukr.net до 5 квітня 2019 р. Додаткову інформацію щодо конференції можна отримати за телефоном (0332) 785566. Найкращі доповіді учасників будуть відзначені нагородами Оргкомітету.

Додаток 3

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми фінансового менеджменту»

International scientific and practical Internet-conference «Problems of financial management»

19 квітня 2019 року, м. Луцьк

Організатор: Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України

Співорганізатори конференції: Університет Південно-Східної Європи (Республіка Македонія); Університет економіки (м. Братислава, Словацька Республіка); Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща); Політехнічний інститут Браганси (Португалія); Клайпедський державний університет прикладних наук (Литва); Поліський державний університет (м. Пінськ, Білоруська Республіка); Державний аграрний університет (м. Кишинів, Молдова).

Тематичні напрями роботи конференції:

1.    Проблеми фінансового менеджменту.

2.    Інноваційні технології фінансового менеджменту.

3.    Напрями розвитку антикризового фінансового менеджменту.

4.    Методи фінансування стартапів.

5.    Інструменти управління фінансовими ризиками.

 

Участь у конференції дозволить окреслити перспективні напрямки фінансового управління, опублікувати результати Ваших досліджень і одержати на них відгуки, обмінятися думками з питань теорії та практики фінансового менеджменту.

Для участі у конференції Вам необхідно до 5 квітня 2019 р. заповнити електронну форму заявки та надіслати тези, копію квитанції за посиланням: https://goo.gl/forms/nMT2kBgU3wGo1G5J2

Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 грн і включає розміщення збірника тез доповідей на сайті Луцького НТУ та розсилку його електронного варіанту у форматі PDF учасникам конференції (протягом п’яти днів від дня проведення конференції).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

До опублікування приймаються наукові роботи, що раніше не друкувалися.

Робоча мова конференції – українська, польська, німецька, англійська.

Обсяг тез – 2 сторінки.

Кількість співавторів тез – не більше 3-х.

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word («doc» або «rtf») у форматі А4.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве та праве поле – 2 см.

Розмір абзацу – 1 см.

Таблиці, рисунки виконуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині. Рисунок  подається єдиним графічним об’єктом (чорно-білим). Формули подаються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

Нумерацію сторінок не виконувати.

Рубрикація тез доповідей повинна містити такі дані:

- ініціали й прізвище автора й співавторів; науковий ступінь та/або вчене звання (для осіб, які його мають) (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю);

- найменування ВУЗу, де працює або навчається автор(и) (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю);

- найменування тез (прописні букви, шрифт TimesNewRoman жирний, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру) – розміщується через один інтервал нижче після найменування ВУЗу;

- текст тез доповіді (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині) – розміщується через один інтервал нижче після найменування тез;

– список літератури є обов’язковим і подається загальним списком в кінці тез.

Рукописи, що не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

За додатковою інформацією з питань проведення конференції звертатись на кафедру фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету за телефоном (0332) 78-55-66 або електронною адресою: konferencia_fm@ukr.net

Додатково учасники конференції можуть опублікувати статті у фаховому науковому журналі «Економічний форум», який входить у науково метричні бази даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory (для студентів у співавторстві з керівником). Стаття для публікації у науковому журналі разом з квитанцією про оплату та рецензією доктора наук подаються на електронну адресу: ekonomforum_lntu@ukr.net. З правилами оформлення та подання статей до наукового журналу «Економічний форум» ви можете ознайомитись на сайті ЛНТУ: http://eforum-lntu.com/