ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Фінансовий менеджмент"

    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ (завантажити)

   Методичні вказівки до проведення оліміпади
   
   Олімпіадні завдання попередніх років

   Навчальний посібник

    Програма олімпіади

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1572 від 6.12.2017 року 26-27 квітня 2018 р. в Луцькому національному технічному університеті буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Для участі в Олімпіаді від одного вищого навчального закладу запрошуються по 3 переможці першого туру.

Учасникам будуть запропоновані тестові завдання та задачі з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. Анкети переможців першого етапу (додаток 1) і заявки на участь в Олімпіаді (додаток 2) просимо надсилати до 15 березня 2018 р. на електронну адресу: olimpiada.fm@lntu.edu.ua або поштову адресу Оргкомітету: 43024 м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький НТУ, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, оргкомітет олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент”. При поданні заявки прохання додатково вказати ПІП, посаду супроводжуючої особи (за умови приїзду).   

Анкети, надіслані пізніше 15 березня 2018 року, Оргкомітетом розглядатись не будуть. Після отримання заявки електронною поштою, на Вашу електронну адресу буде надіслане підтвердження про участь в Олімпіаді. Заявку та анкету на паперових носіях учасники Олімпіади надають особисто під час реєстрації.

Оргкомітет Олімпіади запрошує до співпраці. Вищі навчальні заклади до 15 лютого 2018 р. можуть подати пропозиції щодо включення викладача з фінансового менеджменту до складу журі. Умовами включення є: 1) компетенція викладача з фінансового менеджменту; 2) звернення керівництва ВНЗ на адресу оргкомітету (електронну або поштову) про включення викладача у члени журі; 3) претендент на членство у журі до 15 лютого 2018 р. повинен надіслати на електронну адресу оргкомітету варіанти завдань (ретельно підготовлену одну задачу та 5 тестових завдань) з алгоритмами розв’язання.

Програмою Олімпіади передбачено:

26 квітня 2018 р. – день заїзду, реєстрація та поселення учасників Олімпіади; Олімпіада: початок – об 1100 год., закінчення – о 1400 год.; екскурсійні програми.

27 квітня 2018 р. – робота апеляційної комісії з 830 до 1000 год., студентська конференція з 10 00 год., підведення підсумків і нагородження переможців з 1330.

Реєстрація учасників 26 квітня 2018 р. з 8 30 до 10 00 год. у холі корпусу Б Луцького НТУ, який знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул.Львівська, 75. Проїзд із залізничного вокзалу тролейбусом № 4; із автовокзалу № 1 маршрутними таксі № 19, 24 до зупинки «Технічний університет».  

Переможці Олімпіади затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України  та нагороджуються відповідними дипломами.

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентські квитки, паспорти. Проживання та харчування учасники Олімпіади оплачують за власний рахунок. Готель бронюється згідно з поданими заявками.

Відшкодування витрат на відрядження здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів, в яких навчаються учасники Олімпіади. Квитки на зворотну дорогу необхідно придбати заздалегідь самостійно.

Довідки за телефонами:

(0332) 785566

д.е.н, професор Вахович Ірина Михайлівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, голова журі;

к.е.н. Купира Мирослава Іванівна – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Інформація щодо Олімпіади розміщена на сайті Луцького НТУ: http://lutsk-ntuom.ua

У рамках Олімпіади буде проведено Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію молодих вчених та студентів «Фінансовий менеджмент: теорія та практика»  (додаток 3). Тези надсилаються на адресу Оргкомітету або електронну пошту: konferencia_fm@ukr.net до 5 квітня 2018 р. Додаткову інформацію щодо конференції можна отримати за телефоном (0332) 785566. Найкращі доповіді учасників будуть відзначені нагородами Оргкомітету.


 Додаток 1

                                               

                                                       

Додаток 2

Заявка на участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
26-27 квітня 2018 року, м. Луцьк

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Назва ВНЗ

 

Факультет, курс, спеціальність

 

Телефон (з зазначенням коду): 

 

- домашній

 

- мобільний

 

e-mail (обов’язково)

 

Адреса

 

Інформація про приїзд:

 

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

Потреба в готелі (так, ні)

 

Участь в екскурсійних програмах

(так, ні)

 

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада супроводжуючої особи, контактний телефон (за умови приїзду)

 

 Додаток 3

 

Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Теорія та практика фінансового менеджменту» 
International scientific and practical internet conference «Theory and practice of financial management»

27 квітня 2018 року, м. Луцьк

 Організатор: Луцький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України

Співорганізатори конференції: Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України (Україна), Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща); Краківська політехніка (м. Краків, Польща); Моравський Коледж Оломоуц (м. Оломоуц, Чеська Республіка); Політехнічний інститут Браганси (м. Браганса, Португалія); Поліський державний університет (м. Пінськ, Білоруська Республіка); Університет економіки (м. Братислава, Словацька Республіка); Університет імені Олександра Стульгінського (м. Каунас, Литва); Державний аграрний університет (м. Кишинів, Молдова), Університет економіки в Братиславі, факультет економіки бізнесу у м. Кошице (Словакія)

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1.    Актуальні питання розвитку фінансового менеджменту.

2.    Інноваційні технології фінансового менеджменту.

3.    Проблеми та напрями розвитку антикризового фінансового менеджменту.

4.    Підходи до управління капіталізацією економіки.

5.    Фінансовий ризик-менеджмент.

 

Участь у конференції дозволить окреслити перспективні напрямки фінансового управління, опублікувати результати Ваших досліджень і одержати на них відзиви, обмінятися думками з питань теорії та практики фінансового менеджменту.

Для участі у конференції Вам необхідно до 5 квітня 2018 р. надіслати на електронну адресу: konferencia_fm@ukr.net

1. Тези.

2. Квитанцію про оплату.

3. Заявку на участь.

Назва файлів повинна містити прізвище автора (або першого співавтора).

 Організаційний внесок за участь у конференції становить 50 грн і включає розміщення збірника тез доповідей на сайті Луцького НТУ та розсилку його електронного варіанту у форматі PDF учасникам конференції (протягом п’яти днів від дня проведення конференції).

 Форма розрахунку – безготівкова.

Банківські реквізити:

МФО 303398

ЗКПО банку 09303328

Р/р банку 3739791504

ТВБВ 10002/017 АТ»Ощадбанк» м.Луцька

Особ./рахунок№ 26208006678702 (Салівончик Ірина Миколаївна)

Призначення платежу: поповнення рахунку 26208006678702 від (ПІП) ІНН 3276917677

Тези доповіді для публікації разом з квитанцією про оплату подаються поштою на адресу: 43024, м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ЛНТУ або на електронну адресу: konferencia_fm@ukr.net

Вимоги до оформлення тез доповідей:

До опублікування приймаються наукові роботи, що раніше не друкувалися.

Робоча мова конференції – українська, польська, російська, німецька, англійська.

Обсяг тез – 2 сторінки.

Кількість співавторів тез – не більше 3-х.

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word («doc» або «rtf») у форматі А4.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве та праве поле – 2 см.

Розмір абзацу – 1 см.

Таблиці, рисунки виконуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщують посередині. Рисунок  подається єдиним графічним об’єктом (чорно-білим). Формули подаються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

Нумерацію сторінок не виконувати.

Рубрикація тез доповідей повинна містити такі дані:

- ініціали й прізвище автора й співавторів; науковий ступінь та/або вчене звання (для осіб, які його мають) (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю);

- найменування ВУЗу, де працює або навчається автор(и) (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по лівому краю);

- найменування тез (прописні букви, шрифт TimesNewRoman жирний, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру) – розміщується через один інтервал нижче після найменування ВУЗу;

- текст тез доповіді (шрифт TimesNewRoman, розмір кегля – 14 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по ширині) – розміщується через один інтервал нижче після найменування тез;

– список літератури є обов’язковим і подається загальним списком в кінці тез.

 Рукописи, що не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть розглядатися.

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

 Додатково учасники конференції можуть опублікувати статті у фаховому науковому журналі «Економічний форум», який входить у науково метричні бази даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory (для студентів у співавторстві з керівником). Стаття для публікації у науковому журналі разом з квитанцією про оплату та рецензією доктора наук подаються на електронну адресу: ekonomforum_lntu@ukr.net. З правилами оформлення та подання статей до наукового журналу «Економічний форум» ви можете ознайомитись на сайті ЛНТУ:

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, по батькові

 

науковий ступінь, вчене звання

 

Назва ВУЗу/установи 

 

Телефон (з зазначенням кодів): 

 

- службовий

 

- мобільний

 

e-mail

 

Номер складу та адреса Нової пошти у Вашому місті (для пересилки збірника).

Оплата за рахунок отримувача

 

Назва статті

 

Тематичний напрямок роботи конференції

 

Додатково для студентів:

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада наукового керівника 

 

 

За додатковою інформацією з питань проведення конференції звертатись на кафедру фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету за телефоном (0332) 78-55-66 або електронною адресою: konferencia_fm@ukr.net