ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі

«СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

 

Відповідно до наказу № 1266 від 20.10.2016р. Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017н.р. навчальному році» Луцький національний технічний університет призначено базовим навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення».

Проведення конкурсу передбачається за наступними напрямками:

- метрологія та вимірювальна техніка;

- інформаційні вимірювальні системи;

- метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції.

Від кожного навчального закладу подається не більше трьох наукових робіт – переможців І туру конкурсу.

Автори робіт, відібраних галузевою конкурсною комісією будуть запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію, яка відбудеться в березні 2017 року.

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) під керівництвом одного наукового керівника, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

Роботи оформляються відповідно до наступних вимог (наказ МОНУ № 1193 від 21.10.2014р):

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4;

- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків;

- робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію;

- до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності);

- прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). На титульному листі прописувати лише назву роботи та шифр.

- в окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.

Макети, натурні зразки на конкурс не подаються.

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Оргкомітет конкурсу залишає за собою право відхилити подану наукову роботу у випадку невідповідності до наведених правил оформлення.

 

АНОТАЦІЯ

У анотації (під шифром) наукової роботи (не більше однієї сторінки) зазначають:

-  Актуальність, мету, завдання наукової роботи, використані методики дослідження;

-  загальну характеристику наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел, тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

25.01.2017 р. – завершення прийому наукових робіт переможців I-го туру Конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення».

березень 2017 р. – проведення підсумкової науково-практичної конференції в Луцькому НТУ

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луцький національний технічний університет, Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» (кафедра приладобудування), вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Волинська область, 43018.

Відповідальний секретар – Ткачук Анатолій Анатолійович

тел. 096 735 85 72, 099 432 53 85

e-mail: confkptm@gmail.com

 

 

Перше інформаційне повідомлення

 Відомості про автора та наукового керівника

Наказ про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу