ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ «ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ, ЗДОБУВАЧІВ І СТУДЕНТІВ
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, яку
проводить кафедра обліку і аудиту та кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького
національного технічного університету.

 

 


Наукові напрями:
1. Інтеграція бухгалтерського обліку з суміжними економічними науками.
2. Спрощені системи обліку, оподаткування та звітності в сучасних умовах господарювання.
3. Облікове забезпечення господарських процесів.
4. Управлінський облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства.
5. Контроль як функція менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку.
6. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством.
7. Комунікативні процеси у педагогічній та управлінській діяльності.
8. Результати науково-технічного прогресу (інновації) як об’єкти обліку, аналізу і контролю.
9. Методика економічного аналізу в умовах реформування національної економіки: зарубіжний досвід і
вітчизняна практика.
Вимоги до оформлення тез доповідей і статті:
Роботу слід виконувати у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; (відправити по електронній пошті konferencia_LNTU@ukr.net з наступним повідомленням організаторів конференції).
Текст: в текстовому редакторові MS Word 2007.
Об'єм: тези доповіді 1-2 повних сторінки формату А5, стаття 5-8 сторінок формату А5.
Шрифт: Times New Roman, 11 кегль через 1 інтервал, абзаци - 1 см, поля: зверху, знизу, зліва – 1,5 см, справа- 2 см..
НАЗВА подається українською, англійською та російською мовами.
Анотація та ключові слова для статті на українській, англійській та російській мовах - Times
New Roman, 9 кегль через 1 інтервал.
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вимог, оргкомітет не розглядатиме.
Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, болгарська
Тези виступу (доповіді) і
статтю просимо присилати по електронній пошті у відредагованому вигляді до 01 квітня 2016 р.
Заявку на участь в конференції просимо заповнити перейшовши на посилання: https://docs.google.com/forms/d/1DGHO1_bRzTM4fIVp4X-liceB5NnlcSGCdFK1yLB...


Информационное сообщение

Інформаційне повідомлення

Information massege