ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»,

яка відбудеться 25 березня 2016 року в Луцькому  національному технічному університеті

Для участі в роботі конференції необхідно до   12 березня 2016 року надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку менеджменту в умовах сьогодення.

 

Тематичні напрямки роботи наукової Конференції (секції):

 

Секція 1. Теорія та практика менеджменту підприємств.

Секція 2. Адміністративний менеджмент.

Секція 3. Менеджмент ЗЕД.

Секція 4. Менеджмент персоналу.

Секція 5. Фінансовий менеджмент.

Секція 6. Маркетингове управління підприємствами.

Секція 7. Логістичне управління підприємствами.

Секція 8. Управління виробничими системами.

Секція 9. Менеджмент у готельному бізнесі та туризмі.

Секція 10. Інноваційно-інвестиційні засади розвитку підприємств.

Секція 11. Інформаційні системи в менеджменті.

Секція 12. Управлінські аспекти облікового забезпечення менеджменту.

Секція 13. Енергоменеджмент.

 Інформаційний лист