Інформаційні знаки як елемент товарної інформації

Кафедра

Назва

Тип/документ

Мета

Керівник

Цільова аудиторія

Кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

Інформаційні знаки як елемент товарної інформації

Тренінг (сертифікат ЛНТУ по закінченні)

Набуття  практичних навичок пояснення змісту та використання інформаційних знаків

К.т.н., доц.Передрій О.І.,

к.т.н., доц.

Пахолюк О.В.

 

Здобувачі вищої освіти; вчителі економіки ЗОШ, працівники закладів торгівлі