Відділ міжнародних зв'язків/International Relations Office

Про відділ

Календар подій

Міжнародні заходи

Участь в міжнародних організаціях та рейтингах

Програми для студентів
Координатори академічної мобільності на факультетах

Волонтер Корпусу Миру 

Стипендіатка імені Фулбрайта - Шерилін Гаррінгтон

Програми для дослідників

Міжнародні проєкти

Відкриті конкурси 

Наші зарубіжні партнери

Фотогалерея

Контакти

Success stories

Erasmus +

For International Students! 

Заява на проходження практики 

Заява на навчання за програмою обміну

Заява на відрядження (з візою ректора в лівому верхньому кутку)

Заява на стажування (з візою ректора в лівому верхньому кутку)

Договір про участь в програмі міжнародної академічної мобільності (працівник)

Договір про участь в програмі міжнародної академічної мобільності за власні кошти (студент)

Договір про участь в програмі міжнародної академічної мобільності за кошти гранту (студент)

Додаток до договору про участь в програмі міжнародної академічної мобільності  (студент)

Звіт про проходження стажування

Положення про перезарахування результатів навчання за кордоном у Луцькому НТУ

Положення про міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу Луцького НТУ  

Стратегія інтернаціоналізації Луцького НТУ на період 2015- 2020 рр. / Strategy of Internationalization Lutsk National Technical University for the period 2015 – 2020.

Положення про відділ міжнародних зв'язків Луцького НТУ

Положення про організацію набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Перелік документів для отримання шенгенської візи в генеральному консульстві Республіки Польщі

Language-Assessment-Sheet