ІV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»