ІV Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Шановні студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІV Всеукраїнської студентської

науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка підприємства:

теорія та практика»,

15 квітня 2016 року.

Мета конференції – обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень студентів з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку підприємства в умовах сьогодення.

Для участі в роботі конференції необхідно до 14 квітня 2016 року надіслати на електронну адресу та поштою:

-        заявку на участь у конференції;

-        тези (не більше 2-х сторінок);

-        копію квитанції про оплату.

 

Тематичні напрямки

роботи Конференції (секції):

1.    Розвиток підприємництва в сучасних умовах.

2.    Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.

3.    Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.

4.    Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства.

5.    Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

6.    Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.

7.    Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.

8.    Економіка торгівлі: сучасний стан та перспективи розвитку

9.    Підприємництво та торговельна логістика

Мови конференції: українська, російська

Умови участі в конференції:

 Тези авторів будуть розміщені на сайті факультету бізнесу Луцького НТУ  www.economosvita.lntu.edu.ua, а також будуть опубліковані в Збірнику тез конференції і розіслані учасникам після її закінчення через відділення Укрпошти або Нової пошти (Оплата за рахунок отримувача).

Учасники конференції можуть також подати статті для публікації у Студентському науковому віснику Луцького НТУ.

 Адреса для надсилання тез та копії квитанції поштою:

 43024, м. Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, кафедра економіки та підприємництва ЛНТУ

та/або на електронну адресу: konflntu@gmail.com з приміткою «на студентську конференцію». Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc).

Організаційні аспекти

участі  у конференції

Участь у конференції представників установ-організаторів є безкоштовною, а для інших - для часткового відшкодування витрат пов’язаних із організацією конференції, підготовкою та виданням матеріалів необхідно перерахувати організаційний внесок в розмірі 85 грн. В оплату входять: програма конференції та збірник тез доповідей.

Інформаційний лист