Кафедра автомобільних доріг та аеродромів(АДА)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Дробишинець Сергій Ярославович

(0332) 76-79-96

 

З метою вдосконалення професійної підготовки фахівців зі спеціальності „Автомобільні дороги та аеродроми” напрямку 0921 „Будівництво”, на підставі рішення вченої ради ЛДТУ (протокол №12 від 25 травня 2006 року) наказом ректора Луцького державного технічного університету №229 від 30 травня 2006 року була утворена кафедра автомобільних доріг та аеродромів.

Кафедра автомобільних доріг та аеродромів функціонує у структурі факультету будівництва та дизайну навчально-науково-виробничого інституту ресурсозбереження та будівництва.

Підготовка фахівців з напрямку 0921 „Будівництво” зі спеціальності 7.092105 „Автомобільні дороги та аеродроми” ліцензована за третім рівнем (ліцензія серія АВ, №363274 від 15 жовтня 2007 року).

Кафедра автомобільних доріг та аеродромів забезпечує викладання таких дисциплін:

1.

Аеродроми

2

Моніторинг транспортних потоків

3

Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг та аеродромів

4

Технологія будівельного виробництва

5

Металеві конструкції

6

Організація будівництва

7

Організація будівництва (спецкурс)

8

Зведення і монтах будівель і споруд

9

Випробування споруд

10

Реконструкція і модернізація будівель і споруд

11

Дорожньо- транспортні будівлі та споруди

12

Прикладні задачі проек-тування і будівництва автодоріг

13

Транспортні розв’язки

14

Організація та планування дорожнього виробництва

15

Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів

16

Основи автоматизації виробничих процесів у будівництві автодоріг

17

Засади автотранспорту та безпека дорожнього руху

18

Транспорт та шляхи сполучення

19

Технологія будівництва та реконструкції автодоріг

20

Аналіз господарчої діяльності та ціноутворення у будівництві автодоріг

21

Основи експлуатації автомобільних доріг

22

Основи будівництва автомобільних доріг та дорожньо-транспортних споруд

23

Основи проектування та будівництва автомобільних доріг та дорожньо-транспортних споруд

24

Проектування міських та сільськогосподарських автошляхів та аеродромів

25

Основи автоматизованого проектування  у будівництві автомобільних доріг

26

Чинники успішного працевлаштування за фахом

27

Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

28

Основи ГІС технологій

29

Випробування дорожніх покриттів і дорожньо-транспортних споруд

30

Реконструкція та модернізація автодоріг і дорожньо-транспортних споруд

31

Автомобільні дороги та аеродроми (спец. дисципліна за напрямком спеціалізації)

32

Будівництво та експлуатація інженерних мереж

33

Організація дорожнього руху та експертиза ДТП

34

Наукові семінари

  

На кафедрі автомобільних доріг та аеродромів працює 9 штатних осіб професорсько-викладацького складу і 1 сумісник. Вчені ступені та звання мають 5 викладачів.

Обладнання, прилади, інструменти, матеріали, які використовуються в навчальному процесі, відповідають вимогам навчальних планів і програм. Кафедра постійно намагається знайти шляхи оновлення та збільшення матеріальної бази.
Колектив кафедри автомобільних доріг та аеродромів постійно модернізує існуючі лабораторії, розробляє і впроваджує у навчальний процес нові технології навчання з використанням комп’ютерної техніки.

За період існування колектив кафедри розробив більше 30 методичних розробок, які використовуються в навчальному процесі.
Науковий напрямок кафедри: дослідження підсилення залізобетонних згинальних конструкцій новітніми матеріалами.
Відповідальним за організацію науково-дослідної роботи кафедри є к.т.н., доцент Талах Людмила Олександрівна.
Професорсько-викладацький склад кафедри працював над держбюджетними темами „Підвищення надійності підсилених залізобетонних конструкцій будівель та споруд” та “Ефективні способи підсилення залізобетонних конструкцій будівель і споруд”.
Викладачами кафедри автомобільних доріг та аеродромів опубліковано більше 130 наукових статей у виданнях різних рівнів, зроблено 30 доповідей на науково-технічних конференціях та семінарах.

Студенти займаються науковою та дослідницькою діяльністю у площині курсового й дипломного проектування.
Результати науково-дослідної роботи широко використовуються у навчальному процесі.
Базами виробничої та переддипломної практик студентів спеціальності „Автомобільні дороги та аеродроми” є такі будівельні організації міста Луцька та Волинської області

Результати проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів ЛНТУ 25-26 жовтня

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/vseukrayinska-naukovo-praktichna-konfere...

Організація, підприємство

Програма практики

Державна служба автомобільних доріг у Волинській області

Розроблені кафедрою і затверджені у встановленому порядку

ДП “Волинський облавтодор”

ЗАТ “Луцькавтодор”

Волинський ВКП „УКРДІПРОДОР”

Луцька дорожна пересувна механізована колона