Кафедра будівництва та цивільної інженерії (БЦІ)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Ужегова Ольга Анатоліївна

(0332) 26-24-60

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

НАУКОВІ НАПРЯМИ КАФЕДРИ

Кафедра будівництва та цивільної інженерії створена 01.07.2018 р. внаслідок реорганізації  трьох кафедр будівельного профілю і функціонує у складі факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців з напряму "Будівництво" за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", яка ліцензована та акредитована за четвертим рівнем.

На кафедрі діє 3 секції:

промислове та цивільне будівництво,

міське будівництво та господарство,

автомобільні дороги та аеродроми.

 

Промислове  та цивільне будівництво (ПЦБ)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

– будівельні конструкції, будівлі та споруди;

технологія та організація будівельного виробництва.

 

ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ:

Випускник може обіймати посади

директора або головного інженера  будівельної організації,

директора або головного інженера проектної організації, 

начальника (виконроба, майстра) дільниці,

головного інженера проектів,

інженера проектно-конструкторської організації,

інженера виробничо-технічного відділу будівельної організації,

викладача спеціальних дисциплін

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ випускника спеціалізації ПЦБ:

здійснювати загальне керівництво будівельними або проектно-конструкторськими організаціями,

розробляти об’ємно-планувальні та конструктивні вирішення будівель і споруд, генеральні плани будівельних об`єктів;

розраховувати та конструювати будівельні конструкції;

розробляти проекти організації робіт, проекти організації будівництва, будівельні генеральні плани, технологічні карти на виконання будівельно-монтажних робіт;

здійснювати керівництво будівельними бригадами і дільницями;

контролювати якість виконання будівельно-монтажних робіт;

виконувати геодезичні та вишукувальні роботи;

обстежувати будівлі і споруди;

проводити випробування будівельних конструкцій та матеріалів;

складати кошториси на будівельно-монтажні роботи;

займатися викладацькою та науковою діяльністю.

 

Міське будівництво та господарство (МБГ)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

-   архітектурне проектування;

-   міський транспорт та шляхи сполучення;

-   реконструкція і утримання міської забудови;

-   ландшафтна архітектура та благоустрій територій.

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ випускника спеціалізації МБГ:

-   проектувати будівлі та споруди різного призначення та об'єкти інфраструктури міста;

-   вирішувати містобудівельні задачі – здійснювати містобудівельне обґрунтування, розробляти проекти генеральних планів;

-   здійснювати оцінку технічного стану будівель та споруд;

-   виконувати проектні рішення з реконструкції та капітального ремонту міських об’єктів та територій;

-   проводити заходи інженерної підготовки та благоустрою території;

-   розробляти проекти з ландшафтної архітектури.

 

Знання, отримані випускниками, дають можливість здійснювати проектно-конструкторську, виробничу, науково-дослідницьку діяльність відповідно до обраної спеціалізації, отримати роботу в провідних проектних, будівельних організаціях або ж відкрити власну справу.

 

Автомобільні  дороги та аеродроми (АДА)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

– проектування автомобільних доріг;

– будівництво автомобільних доріг.

Спеціалізація АДА готує фахівців для виконання інженерно-планових, інженерно-технологічних робіт, інженерно-економічних, геодезичних, грунтово-гідрологічних вишукувань при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, розробки проектів з будівництва та експлуатації доріг та аеродромів, проведення інженерно-економічного обґрунтування технології експлуатації доріг, визначення технічного стану доріг та аеродромних смуг

Усі студенти проходять виробничу практику в провідних будівельних  організаціях міста та області: ДП «Волинський облавтодор», ПрАТ «Луцькавтодор», ДП «Укрдіпродор», ПВІ «Луцьккомундорпроект».

 

ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВИПУСКНИКІВ

Випускники спеціалізації АДА мають інженерно-технічний напрямок підготовки і можуть обіймати посади:

-   майстра (виконроба) автодорожньої або спеціалізованої будівельної організації;

-   інженера проектно-автодорожньої організації;

-   інженера виробничо-технічного відділу;

-   викладача спеціальних дисциплін середніх та вищих навчальних закладів.

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ випускника спеціалізації АДА:

розробляти планувальні та конструктивні рішення автомобільних доріг, дорожньо-транспортних споруд і вулично-транспортних мереж міста, генплани будівельних об’єктів, розробляти проекти реконструкції автомобільних доріг.

Напрямки наукової роботи кафедри будівництва та цивільної інженерії:

       дослідження надійності будівель та споруд і сучасних методів їх зведення;

       теорія і практика містобудування;

       садово-паркове та ландшафтне будівництво;

       дослідження сталефібробетонних конструкцій

       підсилення ґрунтових основ автомобільних доріг;

       транспортні розв’язки по перехрещеннях магістральних вулиць м. Луцька;

       жорсткі автомобільні та дорожні покриття. 

 

На базі кафедри БЦІ функціонує редакційна колегія збірника наукових праць «Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві», включеного Міністерством освіти і науки України до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України, №747, 13.07.2015р.).

 

Студентські  наукові гуртки

кафедри будівництва та цивільної інженерії:

1.      "Проектування будівельних конструкцій"

2.      "Будівельні матеріали і технології"

3.      "Оптимізація конструктивних рішень дорожнього одягу автомобільних доріг"

4.      "Дослідження сталефібробетонних конструкцій"

5.      "Дорожній одяг і його фізико-механічні властивості"

6.      "Ґрунтознавство та механіка ґрунтів "

7.      "Міське будівництво та господарство"

Студенти Ольга Яценюк, Роман Головенець розробили макет Окольного замку і передали його у  Державний історико-культурний заповідник мЛуцька

 


Студенти часто ставали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад

 


 

Викладачі кафедри навчають студентів новим сучасним будівельним технологіям, організовують для них цікаві поїздки та екскурсії.

Викладачами кафедри організовано і проведено чимало наукових конференцій та семінарів.

Науковці кафедри публікують монографії, посібники, підручники.

Отримано ряд патентів та свідоцтв про реєстрацію авторського права. 

У 2015 – 2017 рр. викладачі кафедри працювали над держбюджетною темою № 186-15 д/б, "Дослідження напружено-деформованого стану сталефібробетонних конструкцій, удосконалення методики оцінки надійності та технології їх виготовлення", а також  0115U002199 "Регіональна політика розвитку відновлювальної енергетики".

 Кафедра розвиває і підтримує зв’язки з  міжнародними партнерами. Викладачі проходять стажування за кордоном, студенти навчаються за подвійним дипломом, в т.ч. за бюджетною програмою 2201250 "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном": 

Адреса кафедри будівництва та цивільної інженерії: 

м. Луцьк, вул. Потебні56,

тел.: (0332)262460,

e-mail:        pcb@lntu.edu.ua

Lntu_pcb@ukr.net

https://www.facebook.com/groups/1627292703989777/?ref=bookmarks

 

Завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії: 

УЖЕГОВА Ольга Анатоліївна, моб. тел. 050-9242708