Кафедра цивільної безпеки

Завідувач кафедри:

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Андрощук Ігор Володимирович

 

Кафедра цивільної безпеки

 

 Склад працівників кафедри

 

 

Історія розвитку кафедри

1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.

2000 р. – в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.

2001 р. – кафедру перейменовано в кафедру екології та безпеки життєдіяльності на базі якої розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю «Екологія».

2004 р. – на базі кафедри екології та безпеки життєдіяльності утворено дві структурні одиниці: кафедру екології та кафедру безпеки життєдіяльності.

2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.

2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2012 р.  проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2014 р.  проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».

2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.

2015 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.170202 – «Охорона праці» освітнього ступеня бакалавр.

2016 р. – проведено ліцензування спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.

2017 – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.

2017 – проведено акредитацію спеціальності 263 «Цивільна безпека» за освітнім ступенем магістр.

2018 - кафедру туризму та цивільної безпеки перейменовано в кафедру цивільної безпеки.

2018 - завідувачем кафедри цивільної безпеки обрано І.В. Андрощука.

 

Спеціальність кафедри

 «Цивільна безпека»

Захист населення від загроз надзвичайних ситуацій у мирний час повинен здійснюватися в рамках комплексу взаємопов’язаних заходів і шляхом вирішення організаційних, технічних, економічних, інформаційних і правових завдань усіх учасників даного процесу.

 

     Методичне забезпечення

 

  Досягнення та здобутки в освіті та науці 

  Переваги та можливості для студентів та випускників 

  

Збірник тез « Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства»

Наукові напрями кафедри

Матеріали конференції БЖДЛ-2020 

Монографія "БЕЗПЕКА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ"

Монографія "Теорія та практика цивільної безпеки в Україні"

Група забезпечення якості освіти ОП "Цивільна безпека" на 2 (магістерському) рівні

Відомості про гаранта ОП "Цивільна безпека" на 1 (бакалаврському) рівні