Кафедра економіки (ЕК)

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор

Шубалий Олександр Михайлович

тел.   (0332) 78-56-66

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ 

ДОГОВОРИ ТА МЕМОРАНДУМИ ПРО СПІВПРАЦЮ

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ КАФЕДРИ

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ

ПРОВЕДЕНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА КОНСУЛЬТАТИВНІ ЗАХОДИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ (висвітлені в інтернет-ресурсах)

ВІДВІДУВАННЯ РОБОТОДАВЦІВ В РАМКАХ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Луцькому національному технічному університеті у період 20-22 травня 2020 р. за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» (ID у ЄДЕБО 32764) за першим рівнем вищої освіти (справа №289/АС-20) (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 12 травня 2020 р. №778-Е)

Графік захисту кваліфікаційних робіт бакалавра