Кафедра економіки Луцького національного технічного університету запрошує Вас прийняти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Луцький національний технічний університет (Факультет бізнесу, Кафедра економіки)

Волинський обласний осередок ВГО «Спілка економістів України»

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» (м. Київ)

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне, Економічний факультет, Кафедра менеджменту)

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Європейський аналітичний Центр / European Analytical Centre (м. Київ)

Поліський державний університет / Полесский государственный университет

(м. Пінськ, Білорусь)

Люблінський технічний університет / Politechnika Lubelska (м. Люблін, Польща)

Економіко-гуманітарний університет у Варшаві / Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (м. Варшава, Польща)

Технічний університет – Варна / Технически университет-Варна (м. Варна, Болгарія) Університет імені Александраса Стульгінскіса / Aleksandro Stulginskio universitetas (м. Каунас, Литва)

Університет «Союз – Нікола Тесла» / Univerzitet "Union - Nikola Tesla" (м. Белград, Сербія)

Шановні колеги,

кафедра економіки Луцького національного технічного університету

запрошує Вас прийняти участь у

ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Дата проведення: 07 грудня 2018 року.

Місце проведення: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, аудиторія К 203.

Останній термін подання тез та заявок: 01 грудня 2018 року.

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1.     Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2.     Управління державними фінансами.

3.     Регіональний менеджмент, міжнародне співробітництво, євроінтеграція.

4.     Менеджмент та економіка підприємства.

5.     Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

6.     Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

7.     Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

8.     Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

9.     Економіка довкілля та природних ресурсів.

 

Умови участі в конференції

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська, білоруська, болгарська, сербська, російська.

Для участі у конференції потрібно не пізніше 01 грудня 2018 року вислати на електронну адресу pcep@lntu.edu.ua з приміткою «на конференцію»:

-          заявку учасника за формою, поданою нижче.

-  тези доповіді та скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

За підсумками конференції будуть видані програма та збірник тез доповідей, які будуть розіслані на електронні адреси учасників конференції.

Безкоштовно з надсиланням електронної версії збірника, програми та сертифіката про участь у PDF-форматі публікуються тези учасників:

-          зарубіжних навчальних закладів, установ, організацій;

-  вузів-партнерів Луцького НТУ, а також вузів, переміщених з тимчасово окупованих територій України;

-          одноосібні тези докторів наук та/або професорів, завідувачів кафедр, деканів;

-          тези учасників, які візьмуть участь у конференції в онлайн-режимі по Skype-зв’язку.

Організаційний внесок за публікацію тез для решти учасників конференції становить 70 грн. Вартість друкованого збірника тез – 110 грн., а сертифіката про участь – 20 грн. (надсилання Укрпоштою або Новою поштою за рахунок учасника).

Реквізити для оплати участі в конференції:

Отримувач платежу: ГО «Європейський аналітичний центр»

р/р 26006483812

АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»

МФО 380805

ЄДРПОУ 39382154

У призначенні платежу обов’язково вказати: «За участь у конференції прізвище та ініціали першого автора».

 

З А Я В К А

на участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

7 грудня 2018 року, м. Луцьк

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Назва навчального закладу / установи

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Посада

 

Для студентів: спеціальність, курс навчання

 

Мобільний телефон

Мобільний телефон у Viber

 

Адреса в Skype

 

E-mail

 

Тематичний напрямок роботи конференції

 

Назва тез

 

Додатково для студентів:

ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи наукового керівника

 

Вказати чи потрібний друкований варіант збірника тез і сертифіката (так / ні)

 

Поштова адреса або номер відділення Нової пошти (для надсилання друкованих варіантів збірника, сертифіката учасника)

 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповіді на конференцію повинні бути підготовані у текстовому редакторі MS Word шрифтом TimesNewRoman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад, Ivanov.doc). Обсяг тез: 1–3 повних сторінки формату А4.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см.

Вихідні дані про автора (авторів) вирівнюються по лівому краю без абзацу.

Перший рядок: прізвище та ініціали автора – шрифт жирний.

Другий рядок: науковий ступінь, вчене звання, посада автора.

Наступний рядок: назва організації, місто, країна.

Назва тез: друкується жирним шрифтом, ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 12 пт, одинарний міжрядковий інтервал, вирівнювання по центру, розміщується на один рядок нижче назви організації.

Основний текст розміщується на один рядок  нижче назви, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом TimesNewRoman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Список використаних джерел є обов’язковим і подається загальним списком в кінці рукопису згрупований за алфавітом або в порядку посилання в тексті тез шрифтом TimesNewRoman розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом. Оформлення списку джерел та посилання на джерела в основному тексті тез здійснюється за загальними правилами з вказанням у квадратних дужках порядкового номеру джерела із списку використаних джерел.

 

Увага ! Тези друкуватимуться в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів нестимуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей. Надсилаючи заяву і тези, автор автоматично дає згоду на обробку наданих персональних даних.

 

ПРИКДАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Шубалий О.М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

 

НАЗВА ТЕЗ

 

Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст. Основний текст [3]. Основний текст.

Основний текст. Основний текст [1, с. 37]. Основний текст. Основний текст [2]. Основний текст. Основний текст.

 

1. Джерело 1.

2. Джерело 2.

3. Джерело 3.

 

 

 

 

Координатори заходу:

Шубалий Олександр Михайлович   д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки,

тел. (0332) 78-56-66, (067) 5977616, (066) 1641160. Skype: shubalyi78

Хомік Вікторія Вікторівна   відповідальний секретар, тел.(0332) 78-56-66, (099) 3469416.

E-mail: pcep@lntu.edu.ua