Кафедра електроніки та телекомунікації

В.о. завідувача кафедри:

 кандидат технічних наук, доцент
Заблоцький Валентин Юрійович

Кафедра «Електроніки та телекомунікації» створена у 2016 році згідно розпорядження ректора Луцького НТУ № 652-04-33 від 29 жовтня 2016 року.

 

Спеціальності кафедри:

171 – ЕЛЕКТРОНІКА / ELECTRONICS

за освітніми програмами:

- технічне забезпечення безпеки;

- технічні засоби діагностування автомобільного транспорту;

- біотехнічні та медичні апарати і системи.

 

172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА / TELECOMMUNICATIONS AND RADIO ENGINEERING

за освітньою програмою:

-         Телекомунікаційні мережі мобільного зв’язку.

 

Характеристика спеціальності ЕЛЕКТРОНІКА

Сучасне життя неможливо уявити без електроніки. Це бортові комп’ютери автотранспорту, вимірювальна техніка, діагностичне обладнання, різноманітна медико-біологічна апаратура тощо.

Під час навчання на спеціальності студенти отримують знання у різних галузях професійної і практичної електроніки, сучасних системах обробки інформації, засобів охоронних, пожежних систем сигналізації, методів вимірювань і обробки даних та графічного представлення результатів; отримують необхідні знання та навички в галузі проектування, виробництва, експлуатації, випробувань і технічного обслуговування аналогових і цифрових систем, обладнання, електронних та телекомунікаційних систем. Вони також набувають навичок практичного використання комп'ютерних засобів.

Освітня програма технічне забезпечення безпеки передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- розроблення систем пожежної сигналізації та оповіщення, систем відеонагляду та обмеження доступу;

- проектування однорівневих та багаторівневих систем безпеки;

- обирати та запрограмувати логічні контролери для систем «розумний будинок», «розумне місто».

 

 

Освітня програма технічні засоби діагностування автомобільного транспорту передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- діагностування та ремонт систем і вузлів автомобілів, керування роботою яких здійснюється за допомогою електроніки;

- застосування діагностичних комплексів, приладів та устаткування в умовах станції технічного обслуговування;

- перевірка та відновлення роботоздатності типового електронного та електричного обладнання транспортних засобів.

 

 

 

Освітня програма біотехнічні та медичні апарати і системи передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- застосування на практиці фізичних методів акустодіагностики з метою дослідження біологічних систем, сучасних методів розрахунку електро- та оптико-механічних вузлів приладів,

- визначення характеристик джерел магнітного поля;

- проведення інженерних розрахунків індукторів та розроблення магніто-терапевтичних пристроїв.

 

 

 

Випускники спеціальності електроніка отримують інженерно-технічну кваліфікацію і можуть працювати у сфері проектування, конструювання, експлуатації, діагностики та ремонту електронних систем автотранспорту, пожежної сигналізації та оповіщення, відеонагляду та обмеження доступу, медико-біологічного та іншого технологічного обладнання на підприємствах як державної, так і недержавної форм власності.

 

Характеристика спеціальності ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Телекомунікації є одним з важливих та перспективних напрямів новітніх технологій. Головну роль у розвитку інформаційного суспільства в Україні, національної інфраструктури та інтеграції у світову інфраструктуру відіграють саме інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). Темпи розвитку ІКТ перевищують показники росту економік технологічно розвинутих країн світу, а світові розробки в галузі телекомунікації стали найвдалішими проектами.

Освітня програма телекомунікаційні мережі мобільного зв’язку передбачає отримання студентами наступних професійних вмінь:

- контроль та діагностування стану обладнання і програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;

- забезпечення номенклатури та нормативної якості надання послуг електрозв’язку;

- аналіз результатів вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних та телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації;

- виконання профілактики та технічного обслуговування обладнання інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації.

 


 

Після проходження навчання за обраною спеціалізацією Ви отримаєте диплом фахівця, який без зусиль зможе знайти роботу в сфері інфотелекомунікації.

Випускники мають можливість працювати на інженерних та управлінських посадах провідних підприємств, організацій та їх представництв: в сфері електроніки, телекомунікації, програмного забезпечення і інформаційних технологій.