Кафедра філософії, політології та права

Завідувач кафедри:

кандидат політичних наук, доцент

Ситник Олександр Іванович

(0332) 74-61-39

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ


Назва кафедри:          філософії, політології та права

Завідувач кафедри:   Ситник Олександр Іванович

Телефон:                       (0332)74-61-39

                                        (внутрішні: 200-кафедра,

                                                           201-завідувач кафедри)

Адреса:                           43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Е-mаі1:                            filos.lnty@mail.ru

 

Історична довідка

Початком становлення кафедри слід вважати наказ № 510 МВССО УРСР від 09.10.1975 р., коли в Луцькому загально-технічному факультеті було створено кафедру марксизму-ленінізму. Викладачі цієї кафедри забезпечували читання таких дисциплін, як історія КПРС, діалектичний та історичний матеріалізм, політична економія, науковий атеїзм та ін. І лише з утворенням Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту наказом № 91 від 04.09.1985 р. на базі кафедри марксизму-ленінізму було створено дві кафедри: кафедра історії КПРС та політичної економії і кафедра філософії та наукового комунізму. З 1985 року (наказ № 172 від 11.11.1998 р.) кафедра філософії та українознавства (цю назву вона отримала згідно наказу № 87 від 25.06.1994 р.) була перейменована на кафедру філософії. З 08.10.10 р. наказом № 430-04-30 кафедра філософії перейменована на кафедру філософії, політології та права. З 2000 року завідувачем кафедри є Ситник Олександр Іванович. 

 

Дисципліни, які викладають на кафедрі:

філософія; політологія; соціологія; правознавство; трудове право; міжнародне право; теоретико-правові основи освіти; міжнародне приватне право; міжнародне економічне право; трудове законодавство; етика і естетика; адміністративне право; договірне право; транспортне право; основи митного права; господарське право; інвестиційне право; правові аспекти ведення проекту; філософія і методологія науки, право.                                                                   

 

Матеріальне забезпечення навчального процесу

В наявності кафедри 3 аудиторії: № 231, № 233, № 235.  

 

Кадрове забезпечення навчального процесу

Станом на 01.02.2016 р. на кафедрі філософії працює 9 штатних викладачів. Із них 8 викладачів мають науковий ступінь і вчене звання.

1.     Ситник Олександр Іванович – випускник філософського факультету (1987р.) та аспірантури (1992р.) Київського університету імені Тараса Шевченка. Отримав кваліфікацію „філософ, викладач філософських дисциплін”, науковий ступінь кандидата політичних наук (1996 р.), вчене звання доцента (2000 р.). На кафедрі філософії працює з 1987 року. Завідувач кафедри (з 2000 р.).

2.     Земко Алла Михайлівна – випускниця  Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (1998р.). кандидат юридичних наук (2004р.), доцент кафедри філософії (2005р.). На кафедрі філософії з 1997 року.

3.     Сільвестрова Оксана Юріївна – випускниця Інституту соціальних наук та аспірантури ВДУ ім. Лесі Українки. Кандидат філософських наук (2000р.), доцент кафедри філософії (2003р.). На кафедрі філософії працює з 2000 року.

4.     Євтодюк Антоніна Володимирівна – випускниця історичного факультету та аспірантури ВДУ ім. Лесі Українки, здобувач Інституту вищої освіти АПН України. Кандидат філософських наук (2002р.), доцент кафедри філософії (2004р.). На кафедрі філософії з 2002 року.

5.     Полухтович Тетяна Григорівна – випускниця Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки (1993р.). Кандидат педагогічних наук (1997р.), доцент(2001) . На кафедрі філософії працює з 2003 року.

6.     Сичевська-Возняк Олена Максимівна – випускниця ВДУ ім.  Лесі Українки та аспірантури. Кандидат філософських наук (2004р.). На кафедрі філософії з 2005 року.

7.     Піменова Ольга Олександрівна – випускниця Інституту соціальних наук ВДУ ім. Лесі Українки. Кандидат соціологічних наук (2010р.). Доцент кафедри філософії, політології та права (2013 р.). На кафедрі працює з 2000 року.

8.     Щербюк Наталія Юріївна – випускниця юридичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. Кандидат юридичних наук (2013р.). Доцент кафедри філософії, політології та права (2015р.). На кафедрі працює з 2013 року.

9.     Матвеєва Галина Андріївна – випускниця філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Асистент кафедри філософії. На кафедрі - з 1980 року.

 

Методичне забезпечення навчального процесу

   Викладачами кафедри підготовлено 8 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін з філософії, політології, правознавства, трудового права, соціології. З усіх дисциплін кафедри в наявності навчально-методичні комплекси. Викладачами кафедри опубліковано 2 навчальні посібники з філософії та політології.

 

Науково-дослідна робота

Науковий напрям кафедри – „Життєдіяльність людини: філософські, політичні,  правові  та соціальні аспекти буття”.

У межах наукового напряму викладачами кафедри розробляються конкретні наукові теми, які торкаються наукових інтересів викладачів.

Цариною наукових інтересів завідувача кафедри О.І.Ситника є політична філософія й теорія та історія політичної науки. За період своєї науково-педагогічної діяльності він опублікував більше 140 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі монографію „Консерватизм: генеза ідей”, – Луцьк, Надстир’я 2000. У 2004 році став переможцем програми „Людина Волинського краю – 2004” у номінації „Професіонал року” у розділі „Наука”. У 2009 році пройшов стажування у Ягелонському університеті м. Краків республіка Польща. У 2015 році опублікував навчальний посібник (у співавторстві) Соціальна молодіжна політика.

Предметом наукової зацікавленості доцента Сільвестрової О.Ю. є філософія історії, зокрема проблема сенсу історії. Має значний науковий доробок: більше 60 наукових і навчально-методичних публікацій.

Коло наукових інтересів доцента Земко А.М. – аграрне право. Вона співавтор навчального посібника „Правові основи майнових і земельних відносин”. - Магістр ХХІ сторіччя, Київ, 2006 - , низки статей у фахових виданнях із своєї проблематики.

Цариною наукових інтересів доцента Євтодюк А.В. є філософія освіти, з’ясування сутності освітніх систем в умовах сталого розвитку. Має 30 публікацій із даної проблематики у провідних виданнях України.

Доцент Полухтович Т.Г. зосереджує свою наукову увагу навколо проблем соціології сім’ї. Має у своєму доробку ряд наукових публікацій із даної проблематики.

Царина наукових інтересів доцента Сичевської-Возняк О.М. зосереджена навколо російської релігійної філософії, зокрема таких персоналій як М.Бердяєв і Л.Шестов. Має у своєму науковому доробку біля 35 публікацій із даної проблематики.

Царина наукових інтересів асистента кафедри Матвеєвої Г.А. зосереджена навколо феномена політичної стабільності. Опублікувала низку статей із даної проблематики, постійно приймає участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Проблема свободи – основне питання наукової зацікавленості асистента Піменової О.О.. Вона має низку наукових публікацій із даної проблематики, постійно приймає участь у наукових конференціях. У жовтні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук.

Викладачами кафедри було проведено:

1)    Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (2010 рік);

2)    Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Духовна компонента в системі вищої освіти України» (2010 рік), «Соціально-гуманітарні науки в Україні: проблеми та перспективи розвитку» (2013 рік), «Філософія освіти в сучасній Україні: філософські, політико-правові та соціальні аспекти» (2014 рік), та низку регіональних «круглих столів» за матеріалами яких видано збірники наукових праць.

               

Студенти і випускники

Студент групи ЕП-41 Ситник Я.О. приймав участь у міжнародній конференції (за відрядженням) «Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы» м. Брест, Республіка Білорусь (2009 р.). Доповідь студента гр. ЕПз-51 Ситника Я.О. «Феномен толерантности: к постановке вопроса» включена в програму конференції «Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы» м. Санкт-Петербург, Росія (2009 р.).

Студентка гр. Д-41 Гегер А.Д. отримала 3-є місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Політологія» (2012 р.). Науковий керівник – асистент Матвеєва Г.А. Дана студентка приймала участь у 2-х Міжнародних конференціях, у тому числі і за кордоном (м. Мінськ, Республіка Білорусь, 2013 р.). Також студентка гр. Дм-51 Гегер А.Д. нагороджена Грамотою «За інноваційний підхід у вирішенні проблемного завдання» на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіаді з дисципліни «Політологія» у 2013 році.

Максимук О.А. ст. гр. АП-21 МБФ  у 2013 році нагороджена Дипломом лауреата ІІІ премії конкурсу «Україна ХХІ століття: цивілізаційний вибір» організованого Президентським фондом Леоніда Кучми. 

У 2-му етапі Всеукраїнської студентської  Олімпіади 2014 р. з дисципліни «Політологія», що проводилася в Уманському педагогічному університету приймала участь студентка гр. АП-31 Максимук О.А.. По результатах олімпіади дана студентка була нагороджена грамотою «Кращий знавець історії політичної думки». Науковий керівник – асистент Матвеєва Г.А.

У 2015 році грамотою учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук була нагороджена Максимук О.А. студентка гр. АП-41.

У 2015 році з предметів кафедри студентами було опубліковано 180 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

У 2015 році кафедрою була проведена студентська інтернет конференція Життєдіяльність людини: філософські, політико-правові та соціальні аспекти до 30-ліття кафедри.

 

Міжнародна співпраця

Колектив кафедри філософії, політології та права підтримує тісні наукові зв’язки з провідними вузами та науковими установами України. Зокрема, Інститутом філософії НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Інститутом стратегічних досліджень, Інститутом держави і права НАН України, Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом вищої освіти АПН України, Брестським державним технічним університетом, Інститутом філософії національної Академії наук Республіки Білорусь, Гомельський державний технічний університет імені П.О.Сухого, Технологічний інкубатор MarKiz Sp. Z o.o. м. Люблін . Проведення спільних конференцій, рецензування, опанування, надання консультацій, співпраця.

Робота по вихованню студентів

                Викладачі кафедри проводять активну роботу виховного, просвітницького характеру зі студентами. У 2015 році викладачами кафедри були проведені заходи щодо відзначення Всесвітнього дня філософії, Дня юриста, заходів щодо Тижня  права в Україні.


День юриста

Презентація студентських наукових робіт

Презентація студентами газет, присвячених правам людини

Робота Дискусійного клубу, присвяченого Всесвітньому Дню філософії

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів

Дослідження в галузі політичної науки, трудового законодавства, соціологічних досліджень.