Кафедра інженерії програмного забезпечення

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Ліщина Наталія Миколаївна
E-mail:ipz@lutsk-ntu.com.ua
http://ipz.lutsk-ntu.com.ua/

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Історія кафедри

Кафедра інженерії програмного забезпечення була створена в вересні 2019 року на підставі ухвали Вченої ради університету та наказу ректора № 314-05-35 від 29 травня 2019 року шляхом реорганізації кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти, її поділу та створення на її основі трьох кафедр.

Кафедра комп’ютерних технологій та професійної освіти була утворена у вересні 2018 року шляхом перейменування кафедри «Комп'ютерні технології». У вересні 2016 року утворилася кафедра комп’ютерних технологій шляхом перейменування кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання.

Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні».

Підготовка фахівців

Інженерія програмного забезпечення - це інженерна спеціальність, яка пов'язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Студенти вчаться не просто програмувати (кодувати), а створювати програмні продукти - аналізувати вимоги, працювати в командні розробників, тестувати та забезпечувати якість продукту, керувати програмними проектами.

 

Кафедра програмної інженерії готує студентів за двома ступенями вищої освіти:

-  бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»);

-  магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»).

 

Випускники можуть обіймати посади:

Developer / Programmer – інженер-програміст;

Software Developer / Programmer – розробник програмного забезпечення;

Web Developer / Programmer – розробник веб-застосувань;

Database Developer/ Programmer – програміст баз даних;

Game Developer / Producer – програміст – розробник комп’ютерних ігор;

Data Analyst – фахівець з аналізу даних;

QA Specialist – фахівець з тестування та супроводу програмного забезпечення.

 

Наші випускники

-  Вміють розробляти програмне забезпечення на C, С++, С#, Java, SQL та інших мовах і середовищах.

-  Знають, як створюється та працює комп’ютерна мережа будь якої складності.

-  Працюють з різними операційними системами та платформами.

-   Вміють розробляти програми для мобільних пристроїв.

-  Володіють навичками створення баз даних та складних інформаційних систем.

-  Знають сучасні технології розроби програм.

-  Підготовлені до розробки WEB-застосувань, корпоративних систем, системних програм, комп’ютерної графіки, комп’ютерних ігор та навчальних програм.

-   Вміють забезпечувати якість програмних систем.

-   Спрямовані на освоєння нових технологій, отримання нових знань та навичок в галузі розробки будь-якого програмного забезпечення.

-  Відкриті до всього нового та сучасного.

 

Наукова діяльність кафедри

Пріоритетними науково-прикладними напрямками наукових досліджень кафедри є:

Математичне моделювання природних процесів.Mathematical Modeling of Natural Processes.
Проектування, розробка та супровід програмного забезпечення.Software Design, Development and Support.
Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення.Methodological Strategies for Software Project Management.
Дослідження методів та засобів Інтернету речей для АСУ.Research Tools and Techniques of Internet of Things for Automated Management Systems.

 

Щороку кафедра бере участь в наукових пікніках в Луцьку, де демонструє розробки студентів під керівництвом викладачів кафедри.
   Сіваковська О.М. брала участь науково-дослідній роботі  відповідно до ПНД Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН , 2011–2015 рр. Зокрема, НДР 33.01.00.02Ф «Розвинути системні засади, змоделювати, дослідити та обґрунтувати ефективні параметри техніко-технологічного забезпечення та управління функціонуванням систем виробництва зерна, сформованих на інноваційній основі у різних природно-виробничих умовах України» (ДР №0111U003534) та 33.01.00.56П «Обґрунтувати структуру та вихідні вимоги до інформаційно-аналітичної системи управління проектами збирання ранніх зернових, олійних та бобових культур» (ДР №0111U000174).

 

Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад

 

На даний час освітній процес на кафедрі провадять 2 два доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 1 кандидат наук, старший викладач, 1 асистент, що мають необхідні знання в сфері розробки та супроводу програмного забезпечення для підготовки висококваліфікованих фахівців.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Зокрема один навчається в аспірантурі. Ведеться співпраця із корпораціями IBM, MicrosoftIntel, CISCO яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

Викладачі проходять підвищення кваліфікації у провідних Європейських закладах вищої освіти:

Підвищення кваліфікації в Технічному університеті «Люблінська Політехніка» (Республіка Польща) – з 22.01.2019 р. по 22.04.2019 р. (220 год.) Сертифікат про проходження підвищення кваліфікації (стажування) №2-2019LNTU (Ліщина Н.М.)

Технічний університет  «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Республіка Польща). Термін 19.01.2019-19.04.2019 (220 годин). Сертифікат про проходження стажування: № 4-2019-LNTU від 19.04.2019 р. (Повстяна Ю.С.)

Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 13-17 may 2019 (21 год.) (Андрущак І.Є.)

Тернопільський націонаальний технічний університет імені Івана Пулюя, курс “Аналітик кібербезпеки” з 18.01. – 28.02. 2019р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК 001651). (Андрущак І.Є.)

IPD Week-2019 Networking Academy CISCO (Instructor Professional Development) hosted by the Technical Field Engagement Team 25 february – 1 march 2019 (17 hours). (Андрущак І.Є.)

Сіваковська О.М. працює у складі апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами і програмами» (2018-2020 рр.)

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення  Ліщина Н.М. пройшла навчальний курс для тренерів з  електронного урядування та електронної демократії організований фондом Східна Європа у рамках швейцарсько-української програми "Електронне урядування задля підзвітності влади  та участі громади" EGAP. Отримала сертифікат  про проходження навчального курсу та може виступати тренером  з е-урядування та е-демократії для публічних службовців Волині.

Викладачі кафедри  2016 році пройшли курс підвищення кваліфікації «Хмарні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу» та отримали сертифікат компанії «Майкрософт Україна».

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень володіння іноземними мовами, частина склала іспит з іноземної  на рівень В2. На кафедрі функціонують курси «Еnglish 4 IT», які допоможуть студентам  поглибити знання іноземної мови для проходження ЗНО на вступ у магістратуру; вміння заповнювати проектні заявки для отримання грантів за кордоном; опанувати ІТ-вокабуляр для навчання по подвійному диплому за спеціальністю за кордоном. 

 

Наукова робота студентів

Студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою: виступають із доповідями на цікаві теми, здійснюють роботи з дослідження.

Щорічно стають учасниками та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт.

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з «Управління проектами та програмами» у 2018-2019 навчальному році. Переможець ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Управління проектами та програмами»: Кузенков Володимир Михайлович. Тема роботи: «Управління проектом розробки системи віддаленого керування газовим котлом». Науковий керівник: Сіваковська Олена Миколаївна.

      

Гуда Володимир переможець Всеукраїнського конкурсу студентських  наукових робіт «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», який проходив в Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Тема: "Розробка та дослідження ефективності інформаційної системи «Аlgoarchitect»".

 

 

Зв'язок з ІТ компаніями

Також, для отримання знань про майбутню професію і ознайомлення з можливостями майбутнього працевлаштування постійно організовуються лекції провідних фахівців ІТ компаній Волині, проводяться екскурсії на виробничі підприємства міста Луцьк.

 

Фото галерея 

 Методичне забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського рівня)

 

 Методичне забезпечення спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського рівня)

 

 Освітньо-професійні програми

Договори про проведення практики студентів

Договори про співпрацю