Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Головачук Ігор Павлович

(0332) 74-61-08

Головачук Ігор Павлович

зав. кафедри, к.т.н., доцент

Історична довідка

Кафедра інженерної графіки, як самостійна в складі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, організована 1981 року, очолював кафедру Лесик Олександр Володимирович, доц. кандидат архітектури. З 1985 року по 2001 рік керував кафедрою к.т.н.,доцент Грищенко Віктор Григорович. З 2001 року по 2008 рік керував кафедрою к.т.н., доцент Бурчак Ігор Несторович. В даний час очолює кафедру к.т.н., доцент Головачук Ігор Павлович.

 

Курси, викладання яких  – забезпечується на кафедрі

нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка;

інженерна графіка;

– геометричне моделювання;

комп’ютерна графіка.

 

Матеріально-технічна база:

Загальна площа приміщень, закріплених за кафедрою інженерної та комп’ютерної графіки близько 500 м2. З них — 3 навчальні аудиторії та 2 комп'ютерні класи на 10 та 15 робочих місць, призначених для автоматизації графічних робіт. Робочі потужності класів використовуються як для забезпечення навчального процесу так і для науково-дослідної роботи.

Студенти, отримавши в аудиторії 408 Б необхідну науково-методичну літературу, зразки та завдання для виконання різноманітних графічних робіт, можуть у залі самостійної роботи опрацювати матеріал, та отримати консультації викладачів.

 

Кадровий склад:

Навчальний процес забезпечують 6 викладачів, з них 1 доктори технічних наук, професори, 3 кандидати технічних наук. Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Казахстану, Білорусії та Росії, приймають участь у міжнародних наукових конференціях.

Методичне забезпечення навчального процесу

Викладачами кафедри видаються навчальні посібники та методичні вказівки.

Впроваджується дистанційна форма навчання, реалізованого на основі MOODLE (модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання), розробляються електронні навчальні посібники. На кафедрі розроблено та впроваджено більше15 електронних виданнь. Навчальний процес забезпечується на високому професійному рівні. Для покращення методичної роботи пропонується збільшити кількість електронних видань та особливу увагу слід звернути на використання анімації та відеороликів, що дозволяє прослідкувати процес створення та побудови графічних зображень. Також пропонується приділяти більше уваги комп’ютерній графіці при викладанні дисциплін закріплених на кафедрі. В аспірантурі на кафедрі  навчається 4 аспіранти.

 

Пустюльга Сергій Іванович

декан МБФ, д.т.н., професор

Описание: Бурчак12

Бурчак Ігор Несторович

к.т.н., доцент

Описание: Самостян

Самостян Віктор Русланович

к.т.н., ст. викл.

Величко Володимир Леонідович

ст. викл.

Клак Юрій Володимирович

асистент

 

Науково-дослідна робота

Загальним напрямком наукової роботи є «Автоматизація проектування кривих поверхонь». За останні декілька років викладачами кафедри опубліковано більше 100 наукових робіт, отримано 5 патентів на винаходи.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.01.01.- прикладна геометрія, інженерна графіка.

У 2008 році на базі кафедри проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання». У 2011 році відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Прикладна геометрія, інженерна графіка».

Кафедра є членом оргкомітету Всеукраїнської студентська науково-технічна конференція «Графика XXI века» та  Всеукраїнської науково-методичної конференції «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» в умовах кредитно-модульної системи навчання», м. Севастополь.

 

Студенти і випускники

Всі викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою зі студентами, які неодноразово були переможцями  на  всеукраїнських олімпіадах і у міжнародних студентських науково-технічних конференціях. На базі лабораторії працює «Студентське проектно-конструкторське бюро», в роботі якого задіяні студенти — відмінники, переможці Всеукраїнських олімпіад, які є молодим науковим потенціалом кафедри.

Щорічно на базі кафедри проводиться другий тур Всеукраїнської олімпіади з нарисної геометрії, інженерної графіки та геометричного моделювання на ПЕОМ.

 

Міжнародна співпраця

Викладачі кафедри ІКГ співпрацюють з: Таганрозьким державним радіотехнічним університетом (Росія), Південно-Казахстанським державним університетом ім. М. Ауезова, Брестським державним технічним університетом (Республіка Білорусь). Здійснюється обмін досвідом в галузі  визначення змісту і методів викладання циклу графічних дисциплін, а також проводять обмін методичними розробками, індивідуальними завданнями, програмами розробленими на базі кафедр. Зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів проводиться взаємосповіщення про наукові конференції з інженерної та комп’ютерної графіки.

 

Пропозиції про співробітництво з метою одержання грантів

На кафедрі ведеться наукова робота за напрямом «Новітні комп’ютерні технології в інженерному проектуванні та освітній діяльності». Розвитком наукового напряму займаються всі викладачі кафедри разом із аспірантами та студентами. На даний час кафедрою ведеться пошук грантів за вищезгаданим напрямом наукової співпраці.

                                                 Заняття з інженерної графіки

                                                    Заняття з компютерної графіки