Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки (ІКГ)

Завідувач кафедри:
кандидат технічних наук, доцент
Головачук Ігор Павлович
(0332) 74-61-08
email: ikg@lntu.edu.ua
Сайт: http://mbf.lntu.edu.ua/kafedri/kafedra-inzhenernoji-ta-komp-yuternoji-grafiki-ikg.html

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Кафедра інженерної графіки, як самостійна в складі Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту, організована у 1981 році, очолював кафедру Лесик Олександр Володимирович, доц. кандидат архітектури.

З 1985 року по 2001 рік керував кафедрою к.т.н.,доцент Грищенко Віктор Григорович.

З 2001 року по 2008 рік керував кафедрою к.т.н., доцент Бурчак Ігор Несторович. У 2001 р. кафедру інженерної графіки було перейменовано на кафедру інженерної та комп’ютерної графіки.

На даний час очолює кафедру к.т.н., доцент Головачук Ігор Павлович.

 Дисциплінищо викладаються на кафедрі:

-          нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка;

-          інженерна, комп’ютерна графіка і перспектива;

-          інженерна графіка;

-          інженерна та комп’ютерна графіка;

-         засоби програмування комп’ютерної графіки;

-         комп’ютерна графіка;

-         стеганографія.

 Матеріально-технічна база:

Загальна площа приміщень кафедри інженерної та комп’ютерної графіки близько 500 м2. З них  3 навчальні аудиторії (402, 403, 404) та 2 комп'ютерні класи (408, 400) на 10 та 15 робочих місць відповідно, призначених для автоматизації графічних робіт. Робочі потужності класів використовуються як для забезпечення навчального процесу так і для науково-дослідної роботи.

Для забезпечення навчального процесу функціонує методичний кабінет аудиторія 408Б, де зберігається методична література, навчально-наочні засоби, типові деталі та складальні одиниці реальних механізмів. 

  Кадровий склад:

Навчальний процес забезпечують 6 викладачів, з них 1 доктор технічних наук, професор, 3 кандидати технічних наук, 2 асистенти, 1 технік та 1 інженер.

Викладачі плідно співпрацюють зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, Казахстану, Білорусії та інших країн, приймають участь у міжнародних наукових конференціях.

Методичне забезпечення навчального процесу

Викладачами кафедри видаються навчальні посібники та методичні вказівки.

Впроваджується дистанційна форма навчання, реалізованого на основі MOODLE (модульне динамічне об’єктно-орієнтоване середовище для навчання), розробляються електронні навчальні посібники. На кафедрі розроблено та впроваджено більше 15 електронних виданнь. Навчальний процес забезпечується на високому професійному рівні. На кафедрі інтенсивно впроваджується у навальний процес комп’ютерна графіка, а також для супроводу занять використовується анімація та відеоролики

 Науково-дослідна робота

Загальним напрямком наукової роботи є «Новітні комп’ютерні технології в інженерному проектуванні та освітній діяльності». За останні декілька років викладачами кафедри опубліковано більше 100 наукових робіт, отримано 9 охоронних документів.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.01.01- Прикладна геометрія, інженерна графіка.

У 2008 році на базі кафедри проводилась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання». У 2011 році відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Прикладна геометрія, інженерна графіка». 28-29 квітня 2015 року проводилася Всеукраїнська науково-методична конференція «Дослідження можливостей використання інноваційних технологій у науковій роботі з прикладної геометрії та навчальному процесі кафедр ВНЗ, що займаються графічною підготовкою студентів».

Викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою зі студентами, які неодноразово були переможцями  на  Всеукраїнських олімпіадах і у міжнародних студентських науково-технічних конференціях.

На базі кафедри функціонує «Студентське проектно-конструкторське бюро», в роботі якого задіяні студенти — відмінники, переможці Всеукраїнських олімпіад, які є молодим науковим потенціалом кафедри.

Щорічно на базі кафедри проводиться перший тур Всеукраїнської олімпіади з нарисної геометрії, інженерної графіки та геометричного моделювання на ПК.

Здійснюється активна співпраця з підприємствами, установами та організаціями, виконуються господоговірні роботи, проводяться круглі столи, семінари та інші науково-технічні заходи до яких залучаються студенти.

 Міжнародна співпраця

Викладачі кафедри ІКГ співпрацюють з: Південно-Казахстанським державним університетом ім. М. Ауезова, Брестським державним технічним університетом (Республіка Білорусь). Здійснюється обмін досвідом в галузі  визначення змісту і методів викладання циклу графічних дисциплін, а також проводиться обмін методичними розробками, індивідуальними завданнями, програмами. З метою підвищення професійного рівня та обміну досвідом викладачі кафедри проходять стажування за кордоном.

  

   Заняття з інженерної графіки

 

 Заняття з компютерної графіки