Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Завідувач кафедри:

 кандидат технічних наук, доцент
Пех Петро Антонович 
(0332)74-61-15

Кафедра  комп'ютерної інженерії та кібербезпеки 

Завідувач кафедри – Пех Петро Антонович, к.т.н., доцент, автор більше 100 наукових праць, 3 свідоцтв про винаходи, 3 електронних посібників з програмування та інформаційних технологій, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», отримав подяку прем'єр міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку вітчизняної науки.

Коротка історична довідка про створення кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки була створена шляхом перейменування кафедри комп’ютерної інженерії (рішення Вченої ради від 30.08.2018р.).

Кафедра комп’ютерної інженерії утворена згідно з наказом ректора №1-А-04-25 від 2 січня 2009 року по Луцькому національному технічному університету на підставі рішення Вченої ради ЛНТУ (протокол №6 від 26.12.2008 року) шляхом перейменування кафедри прикладної математики. Завідувачем кафедрою на той час був к.т.н., доц. Пех Петро Антонович.

        Кафедра прикладної математики була утворена на підставі рішення Вченої ради Луцького індустріального інституту (протокол №12 від 23.06.94 року) та наказу по Луцькому індустріальному інституту №87 від 28.06.94 року. Завідувачем кафедрою на той час був к.т.н., доц. Сорока Ростислав Олександрович.

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Пех Петро Антонович

к.т.н, доцент, зав. каф.

Багнюк Наталія Володимирівна

к.т.н., доцент

Бортник Катерина Яківна

к.т.н., доцент

Гринюк Сергій Васильович

асистент

Здолбіцький Андрій Петрович

асистент

Здолбіцька Ніна Василівна

к.т.н., доцент

Каганюк Олексій Казимирович

к.т.н., доцент

Костючко Сергій Миколайович

к.т.н., доцент

Коцюба Андрій Юрійович

к.ф.-м.н., доцент

Кузьмич Олена Іванівна

к.ф.-м.н., доцент

Лавренчук Світлана Василівна

к.т.н., доцент

Мельник Катерина Вікторівна

к.т.н., доцент

Мельник Василь Михайлович

к.ф.-м.н., доцент

Міскевич Оксана Іванівна

асистент

Поліщук Микола Миколайович

к.т.н., ст.викладач

Христинець Наталія Анатоліївна

асистент

 

Науковий напрям кафедри

Науково-дослідні роботи проводяться в напрямках:

Моделювання процесів та систем навчально-прикладного спрямування на базі мікроконтролерів і ПЛІС

Дослідження сокетної взаємодії для реалізації продуктивності мереж, кросплатформенної взаємодії та систем розподілених обчислень

Розробка програмного забезпечення на базі сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій

 

Підготовка фахівців

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

- 123 "Комп'ютерна інженерія";

- 125 "Кібербезпека".

Фахівці з комп’ютерної інженерії мають професійну підготовку з основ алгоритмізації і програмування, комп'ютерної електроніки та схемотехніки, архітектури комп’ютера та його програмного забезпечення, основ функціонування комп’ютерних мереж, командних оболонок, адміністрування, працюють з базами даних та розробляють веб-проекти.

В напрямку кібербезпеки здійснюється інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачає  розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Великі компанії та фінансові установи готові інвестувати значні ресурси для захисту даних. Адже кіберзлочинність сьогодні – це багатомільярдна індустрія. Отже, фахівець із захисту персонального та корпоративного кіберпростору завжди знайде гідне місце на ринку праці.

Фахівці з кібербезпеки вчаться:

– проектувати системи захисту інформації та виконувати проектні розрахунки їх елементів;

– здійснювати встановлення, налаштування, експлуатацію та підтримку у робочому стані компонентів системи забезпечення компонентів інформаційної безпеки з урахуванням встановлених вимог;

– здійснювати організаційно-правове забезпечення об’єкта захисту та  реалізовувати комплексні управлінські заходи для вирішення виробничих завдань;

– використовувати теоретичні знання й практичні навички для аналізу сучасних науково-технічних досягнень, винаходів та патентів, пошуку нових технічних та технологічних рішень.

 

Навчання студентів-іноземців

З вересня 2016 року на кафедрі запроваджено викладання фахових дисциплін англійською мовою і набрано групу англомовних студентів. На даний час англомовні групи вчаться на І-ІV курсах.

 

 

Найвагоміші досягнення науково-дослідної роботи

Здобутки студентів

Нагороди, стипендії кабінету міністрів і Верховної ради

Міжнародна співпраця та грантова діяльність

Матеріальна база

Випускники

Працевлаштування випускників та перелік їх посад і сфер діяльності

Методичне забезпечення

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Контакти:

E-mail: ki@lntu.edu.ua