Кафедра матеріалознавства

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Мельничук Микола Дмитрович

(0332)74-61-37

 

Науково-дослідна робота викладачів

Міжнародні зв’язки та академічна мобільність

Наукова робота студентів

       На кафедрі готують фахівців за навчально-освітніми програмами: бакалавра та магістра у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальностей:

− 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»)

− 132 «Матеріалознавство»

Підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб.

        Із 1997 р. та по сьогоднішній день діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство, у роботі якої постійно беруть участь викладачі кафедри.  Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. З початку існування ради (з 1995 року) фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, пошукачі одержали дипломи  кандидатів технічних наук.