Кафедра матеріалознавства

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Мельничук Микола Дмитрович

(0332)74-61-37

 

 

Викладачі кафедри

Науково-дослідна робота викладачів

Міжнародні зв’язки та академічна мобільність

Наукова робота студентів

Методичне забезпечення

Подвійний диплом

Наукові напрями кафедри

 

       На кафедрі готують фахівців за навчально-освітніми програмами: бакалавра та магістра у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальностей:

− 132 «Матеріалознавство»

− 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»)

 

ІНЖЕНЕР-МАТЕРІАЛОЗНАВЕЦЬ

Інженери - матеріалознавці вирішують проблеми, пов'язані з дослідженням, розробкою і застосуванням високоефективних матеріалів. Вони знають, яким чином використати внутрішні резерви матеріалу для отримання заданого комплексу властивостей. А також - розбираються у великій кількості груп і класів матеріалів, в їх марках та будові.

Сучасне матеріалознавство характеризується існуванням великої кількості сплавів і розширенням номенклатури конструкційних, функціональних і наноструктурних матеріалів.


Виробництво інноваційної продукції призвело до створення прогресивних технологічних процесів, максимальної автоматизації виробництва. Для успішного вирішення багатьох практичних питань, пов'язаних з науково-технічним прогресом в різних областях економіки, необхідні знання сучасних технологій та нових матеріалів, раціональні області їх застосування, а отже, інженери-матеріалознавці завжди будуть затребувані. 


ІНЖЕНЕР-МЕХАНІК

Професія інженера-механіка вважається універсальною. Представники цієї професії беруть участь у виробництві матеріальних благ у всіх галузях народного господарства - від виробництва побутових товарів і продуктів харчування до електронної техніки і космічних ракет. Базова інженерна освіта і досвід роботи дозволяють легко орієнтуватися в постійно оновлюючому світі техніки.

Фахівець керівної ланки. Він проектує і розробляє механізми. Саме інженери вдосконалюють обладнання та впроваджують нові технології.

Інженер-механік - це фахівець, що вільно орієнтується в сучасній техніці і технологіях, творчо використовує інженерні методи у вирішенні задач механіки, знає економіку і організацію виробництва тієї галузі, в якій працює.

 

Із 1997 р. та по сьогоднішній день діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство, у роботі якої постійно беруть участь викладачі кафедри.  Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. З початку існування ради (з 1995 року) фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, пошукачі одержали дипломи  кандидатів технічних наук.