Кафедра матеріалознавства

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Мельничук Микола Дмитрович

(0332)74-61-37

Завідувач кафедри матеріалознавства   – кандидат технічних наук, доцент Мельничук Микола Дмитрович.
         Кафедра «Матеріалознавства та обробки металів тиском» (М та ОМТ) була створена 01.07.1991 р. за наказом № 45 ректора Луцького державного технічного університету. Перший випуск фахівців за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» відбувся у 1992 р. У 1994 р. відкрита спеціальність «Прикладне матеріалознавство». Обидві спеціальності кафедри акредитовані за найвищим 
IV рівнем. На кафедрі багато років працює наукова школа, заснована д.т.н., проф., академіком Української міжнародної академії оригінальних ідей Ю.Г. Бобром із розробки та створення зносостійких литих композитних матеріалів (ЛКМ) на залізовуглецевій основі. Розроблено теоретичні та прикладні аспекти, а також практичні рекомендації (на рівні патентів) щодо синтезу складнолегованих білих та сірих чавунів із урахуванням досягнень вітчизняних і закордонних наукових шкіл за напрямком трибоматеріалознавство. Отримано більше 20 авторських свідоцтв на винаходи України.
        На сьогодні колектив кафедри матеріалознавства складається з досвідчених викладачів – 1-го професора, доктора технічних наук;
12-ти доцентів, кандидатів наук; 1-го старшого викладача; 5-ти асистентів.
       На кафедрі готують фахівців за триступеневою навчально-освітньою програмою: бакалавр, спеціаліст і магістр галузі знань 13 «
Механічна інженерія» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування») та спеціальності 133 «Матеріалознавство»

Підготовка фахівців здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі за рахунок  коштів фізичних або юридичних осіб.
        Із 1997 р. та по сьогоднішній день діє Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.02.01 – Матеріалознавство, у роботі якої постійно беруть участь співробітники кафедри.  Члени ради – видатні вчені та кращі викладачі провідних ВУЗів та науково-дослідних установ України. З початку існування ради (з 1995 року) фахівцями Західного регіону України захищено більше 50-ти кандидатських дисертацій, пошукачі одержали дипломи  кандидатів технічних наук.

Співробітники кафедри беруть участь у керівництві, організації та проведенні пошукових і експериментальних науково-дослідницьких робіт за держбюджетними темами.

 

Науково-дослідна робота викладачів

Міжнародні зв’язки та академічна мобільність

Наукова робота студентів