Кафедра міського будівництва та господарства (МБГ)

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Боярчук Богдан Аркадійович

(0332) 26-08-50 

У структурі ЛНТУ кафедра міського будівництва та господарства функціонує з грудня 2001 року і входить до складу факультету будівництва та дизайну Інституту ресурсозбереження та будівництва Луцького національного технічного університету.
Метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з питань містобудування та благоустрою, основними задачами яких є:

 •  
  • розробка проектів планування та забудови населених пунктів;
  • розробка проектів дорожньо-транспортної інфраструктури;
  • розробка проектів інженерної підготовки території забудови;
  • розробка проектів організації робіт та керівництво будівельними процесами;
  • експлуатація забудови;
  • контроль експлуатаційного стану будівельних об’єктів;
  • розробка проектів житлового та цивільного будівництва;
  • розробка проектів ландшафтного дизайну.

Пріоритетними напрямками наукової діяльності є дослідження, пов’язані із:

 • вивченням проблем механіки деформівного твердого тіла (керівник напрямку д.т.н., професор Божидарнік В.В.);
 • розробкою теорії і практики цифрової комп’ютерної фрактографії (керівник напрямку д.т.н., професор Мельник В.М.);
 • вивченням проблем та особливостей будівництва та реконструкції міської забудови в сучасних умовах плідно ведеться науково-дослідницька робота спільно з підприємствами:
  • держбюджетна тематика №18/У „Інженерно-геодезичне забезпечення експлуатаційного режиму греблі водосховища Хмельницької АЕС”;
  • госпдоговірна тема „Виконання топогеодезичних та маркшейдерських робіт по землевпорядкуванню у Волинській області”.

Сучасний рівень науково-дослідної роботи колективу кафедри міського будівництва та господарства підтверджується такими показниками:

 •  
  • отримано охоронні документи;
  • викладачами кафедри видаються навчальні посібники;
  • публікуються наукові статті у вітчизняних та закордонних фахових наукових виданнях, а також беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях;

При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями:

 •  
  • механіка де формованого твердого тіла;
  • екологія;
  • фотограмметрія,

керівники: д.т.н., професор Божидарнік В.В. та д.т.н., професор Мельник В.М.
З метою розвитку міжнародної творчої співдружності, консолідації науково-технічного потенціалу і підвищення ефективності науково-дослідної роботи в напрямку розробки методів РЕМ – мікроскопічного моделювання в матеріалознавстві укладено договір про творчу співдружність між Московським державним університетом та нашим університетом на період до 2009 року.

Викладачами кафедри впроваджуються новітні технології навчання, зокрема розроблені і впроваджуються у навчальний процес тести дисциплін, закріплених за кафедрою.

Викладачі кафедри беруть участь у методичних конференціях, які проходять в університеті, беруть участь у конкурсах на краще методичне видання. Щомісячно на кафедрі проводяться методичні семінари, на яких обговорюються сучасні проблеми методології навчального процесу.

Методична діяльність викладачів кафедри спрямована на сучасні дидактичні технології з метою поглиблення знань студентів у процесі освоєння спеціальних дисциплін.

Впроваджена тестова система оцінки знань студентів при складанні іспитів з фахових дисциплін.
У 2005 році відбувся перший випуск фахівців – містобудівельників. Усі випускники працевлаштовані в провідних установах та організаціях міста й області, зокрема в Проектному Інституті „Дніпроміст”, Відділ комунальної власності облдержадміністрації , проектному інституті „Укромашпромпроект”, у відділі архітектури та містобудування облдержадміністрації, ПП „Архітектурне Бюро”, ТЗОВ Континуум та проектні організації.