Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (ПТБ)

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор

Ковальська Любов Леонідівна

(0332) 25-40-13

ep@lntu.edu.ua

 

Завідувач кафедри

Ковальська  Любов Леонідівна,
  доктор економічних наук, професор

Навчальний процес на кафедрі забезпечує 15 викладачів: 12 штатних,  3 сумісники. З них 2 доктори економічних наук, 3 професори, 11 кандидатів наук, 8 доцентів, що становить 87 % викладачів з науковими ступенями.

 


Колективне фото кафедри

   На кафедрі економіки та підприємництва затверджено три наукові напрямки:
1. Управління регіональною економікою (керівник д.е.н, професор Ковальська Л.Л.);
2. Розвиток підприємництва у сфері робіт, послуг, виробництва
(керівник к.е.н., професор Кривов’язюк І.В.);
3. Управління логістичними процесами (керівник к.е.н., доцент Хвищун Н.В.).

   Коротка історична довідка про створення кафедри

1979 р. розпочато діяльність навчально-методичної секції конкретної (галузевої) економіки (Луцький філіал Львівського політехнічного інституту).
1982 р. – на базі навчально-методичної секції конкретної економіки створено Галузеву науково-дослідну лабораторію організації праці, виробництва і управління (ГНДЛ) Міністерства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва.
1990 р. – відбувся перший на Волині прийом студентів за спеціальністю «Економіка та управління у машинобудуванні» (далі «Економіка підприємства»).
1990 р. – на базі секції конкретної економіки та ГНДЛ відкрито кафедру економіки і управління виробництвом (Луцький індустріальний інститут).
1993 р. – на базі кафедри економіки і управління виробництвом створено факультет перепідготовки спеціалістів.
1993 р. – відповідно до наказу Міносвіти України (№ 186 від 17.06.1994 р.) спеціальність «Економіка підприємства» акредитовано за IV рівнем.
1995 р. – здійснено перший випуск волинських фахівців з повною вищою економічною освітою за спеціальністю «Економіка підприємства». Одночасно на базі кафедри економіки і управління виробництвом створено економічний факультет та дві економічні кафедри.
1998 р. – з організацією Луцького державного технічного університету від економічного факультету відокремлено факультет обліку та фінансів; кафедру економіки і управління виробництвом розділено на кафедру економіки та підприємництва і кафедру теорії економіки та менеджменту.
1998 р. – відповідно до рішення ДАК України (протокол №22 від 06.07.1999 р.) спеціальність «Економіка підприємства» акредитовано за IV рівнем.
2005 р. – ліцензовано спеціальності «Управління персоналом і економіка
праці» та «Економічна статистика».
2008 р. – ліцензовано спеціальність «Логістика».
2009 р. – відповідно до рішення ДАК України (протокол №82 від 30.03.2010 р.) спеціальність «Логістика» акредитовано за IV рівнем.

   Напрямки та спеціальності

  Підготовка фахівців денної та заочної форм навчання на кафедрі економіки та підприємництва Луцького НТУ проводиться за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр-магістр»)

   Найвагоміші досягнення науково-дослідної роботи

  На кафедрі проводиться активна наукова діяльність. Особлива увага приділяється активізації діяльності студентів і магістрантів до науково-дослідної роботи кафедри, в результаті чого вони долучаються до виконання науково-дослідних робіт за обраною тематикою, участі у студентських наукових конференціях, спільної роботи з викладачами по підготовці   наукових робіт, інвестиційних та бізнес-проектів тощо.

   Наші перемоги: у студентських олімпіадах, конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських конкурсах студентських дипломних робіт, на Міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях, Міжнародних студентських наукових форумах, Міжнародних грантових проектах,  конкурсі студент-року Волині. 

 Протягом 2009-2015 років викладачами кафедри економіки та підприємництва було видано 3 підручники, 13 навчальних посібників (5 з грифом МОН), 31 монографію та 740 публікацій в наукових виданнях (97 у зарубіжних наукових виданнях, 16 в Scopus, 4 з імпакт-фактором).

Підручники, навчальні посібники, монографії

Нагороди, стипендії кабінету міністрів і Верховної ради:

 Ковальська Любов Леонідівна – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2007-2009 рр.).
 Ковальська Любов Леонідівна – стипендія Верховної Ради України для молодих вчених (2010 р.).
 Ковальська Любов Леонідівна – нагорода у Загальнонаціональній програмі «Людина року Волинського краю 2011», «Професіонал року» у номінації «Наука» (Україна, Луцьк, 2012 рік).
 Кривов’язюк Ігор Володимирович – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2006-2008 рр.).
 Хвищун Надія Віталіївна – нагорода Голови комітету комунального господарства державної господарської палати у Варшаві в категорії «Науковий працівник» (Польща, м. Варшава, 2010 рік).
 Хвищун Надія Віталіївна – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011-2013 рр.).
 Волинчук Юлія Вікторівна – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014-2016 рр.).

 Почесні звання:

 Ковальська Любов Леонідівна є член-кореспондентом Академії економічних наук України.
 Ковальська Любов Леонідівна отримала почесне звання відмінника освіти.
 Кривов’язюк Ігор Володимирович отримав почесне звання відмінника освіти.

 Міжнародна співпраця:

 Кафедра економіки та підприємництва активно підтримує міжнародні науково-навчальні зв’язки. Зокрема, нашими закордонними партнерами є:
- університет Глінкор, м. Рексхем (Великобританія),
- університет Гламорган, м. Кардів (Великобританія),

-
Вища школа Східна Вестфалія - Ліппе (Німеччина),
- Вища школа логістики, м. Преров (Чехія),
- Вища школа менеджменту, м. Барселона (Іспанія),
- Економічний університет, м. Вроцлав (Польща),
- Вища школа мита та логістики, м. Варшава (Польща),
- Балтійська Міжнародна Академія м. Рига (Латвія),
- Інститут міжнародного бізнесу і права Санкт-Петербургського національного дослідницького університету інформаційних технологій, механіки і оптики (Росія),
- Інститут управління і маркетингу (кафедра логістики) Природничо-гуманітарного університету, м. Сельдце (Польща),
- Поліський державний університет 
(Білорусь).

 Грантова діяльність:

Вагомі наукові результати, отримані у 2015 р.:
 - грантовий проект в рамках Східного партнерства: «TRACECA –Оптимізація міжнародних транспортних кордонів»;
 - виграно тендер на виконання послуги «Аналіз безпеки і порядку дорожнього руху в Шацькому районі Волинської області» (в рамках проекту «Підвищення рівня безпеки користувачів транспортної мережі на прикордонних територіях Польщі, Білорусі, України»);
 - виграно ЕРАЗМУС+ KA1 (Key Action 1) «Мобільність студентів та викладачів» з університетом Памуккале (2016-2017 н.р.).
 Держбюджетна тема «Механізми підвищення конкурентоспроможності регіонів України». Термін виконання: 01.01.2008 р. – 31.12.2010 р.
 Держбюджетна тема «Формування регіональної логістичної системи». Термін виконання: 01.01.2011 р. – 31.12.2012 р.
 Держбюджетна тема «Розробка механізмів ефективного використання альтернативних моторних палив та альтернативних джерел енергії в двигунах транспортних засобів». Термін виконання: 01.01.2015 р. – 31.12.2015 р.

Матеріальна база:

 За кафедрою економіки та підприємництва закріплені спеціалізовані аудиторії для занять студентів, оснащені навчально-пізнавальними стендами. Зокрема, це аудиторії «Підприємництва та фондового ринку» (№ 103 К), «Економіки підприємства» (№ 104 К), «Логістики складування» (№ 107а К).

 Випускники кафедри:

 Випускники кафедри є затребуваними на ринку праці, про що свідчать позитивні відгуки з підприємств, де вони працевлаштовані. Значна кількість випускників працює на керівних посадах провідних підприємств та організацій:
 - Мерченко Олег – комерційний директор корпорації «Пакко»;
 - Левчун Світлана – заступник генерального директора з фінансів і економіки ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 536»;
 - Марчук Анатолій – начальник Головного управління Державного казначейства України у Волинській області;
 - Матвійчук Тарас – начальник економічного відділу ДП АСЗ № 1 АТ «Автомобільної компанії «Богдан Моторс»;
 - Супронюк Сергій – директор ТзОВ «Волинь-зерно-продукт»;
 - Савка Богдан – заступник головного бухгалтера ПАТ «СКФ Україна»;
 - Кучеренко Олена – директор творчої студії «Art-Dekor»;
 - Ткачук Андрій – заступник начальника Луцької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області;
 - Сьох Ольга – начальник відділу соціальних послуг Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Волинській області;
 - Яскорська Ольга – фахівець відділу підтримки проектів ТОВ «Модерн-Експо».

Проведення навчального заняття професором Кривов’язюком І.В.

Проведення навчального заняття доцентом Фесіною Ю.Г.

II етап ХХXVІII університетської студентської науково-технічної конференції
«Україна сьогодні: інтеграція освіти і науки».

Круглий стіл під назвою «Актуальні проблеми економіки та логістики»
15 квітня 2015р.Диплом ІІІ ступеня - Кривовязюк Лідія
 ст. гр. ЕПм-51 - переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р. з напряму «Економіка та управління підприємствами»

Диплом II ступеня-Ковальчук Юлія студентка зі спеціальності
 «Економіка підприємства»
 за перемогу у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий Менеджмент»

Методичне забезпечення.