Кафедра права

Завідувач кафедри:
доктор юридичних наук, професор
Ленгер Яна Іванівна

КАФЕДРА ПРАВА

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Історична довідка: кафедра права Луцького національного технічного університету створена   в результаті виділення із складу  кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права в серпні місяці 2019 року.

Кафедра забезпечує викладання правових дисциплін  на  всіх факультетах Луцького національного технічного університету.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітнього рівня.

Теорія держави і права

Конституційне право

Історія держави і права України

Історія держави і права зарубіжних країн

Конституційне право зарубіжних країн

Право Європейського Союзу

Кримінальне право

Цивільне право

Транспортне право

Митне право

Адміністративне право та адміністративне судочинство

Цивільний процес

Кримінальний процес

Міжнародне право

Актуальні проблеми теорії держави і права

Актуальні проблеми конституційного права

Актуальні проблеми цивільного права

Актуальні проблеми кримінального права

Методика наукових досліджень

Актуальні проблеми трудового права

Право соціального забезпечення

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

ПРОГРАМА ОНЛАЙН ВІЗИТУ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 081"ПРАВО" МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ

 

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ