Кафедра прикладної математики та механіки

Завідувач кафедри:

доктор фізико-математичних наук, доцент

Пастернак Ярослав Михайлович

(0332) 74 61 48


 Рано чи пізно будь-яка математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі.

О.М. Крилов

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

СПІВРОБІТНИКИ                        

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ                   

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ         

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ         

НОВИНИ                                      

ВСТУПНИКУ                               

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ                   

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ     

Pобочі програми магістрів 113

Робочі програми бакалаврів 113

Робочі програми вибіркових дисципілін 2019

Силабуси вибіркових дисциплін 2019

Вибіркові дисципліни 2020

Проекти освітніх програм 2020

 

Звіт про самооцінювання

Завдання на карантин

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи підчас проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Прикладна математика», спеціальність 113 «Прикладна математика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти