Кафедра приладобудування

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Лапченко Юрій Сергійович

(0332) 26-49-43

 


 

 Завідувач кафедри к.т.н., доцент Ю.С. Лапченко

 

Лапченко Юрій Сергійович у 2003 році закінчив Луцький державний технічний університет й отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Прилади точної механіки”.

З листопада 2011 року та донині – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К32.075.06 щодо захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 «Технологія машинобудування».

Протягом 2012-2015 року приймав участь в Українсько-Швейцарському проекту «Здоров’я матері та дитини». Отриманий сертифікат дозволив проводити тренінги для медичних працівників Волинської області протягом 2013-2015 року.

З 2016 року експерт ради молодих вчених Міністерства освіти і науки України щодо проведення експертизи науково-дослідних та науково-практичних робіт наукових вчених. Всього проведено експертизи 13 наукових робіт секції 3 - Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології.

Лапченко Ю.С. – автор понад 70 наукових праць та одного начального посібника. Опублікував понад 20 навчально-методичних праць.

 

Коротка історична довідка про кафедру.

Кафедра “Приладобудування” утворена згідно з наказом по Луцькому індустріальному інституту № 141 від 27 грудня 1995 року “Про організаційно-структурні зміни в інституті” відокремленням від випускаючої кафедри “Металорізальні верстати та системи” як окремий підрозділ.

Кафедра складалась з 6 викладачів і 3 лаборантів. Розмістилась в корпусі № 2 по вул. Потебні 56. Загальна площа всіх лабораторій становила понад 500 м2.

В створенні та становленні кафедри “Приладобудування” приймали участь штатні викладачі: Марчук В.І., Біронт М.П., Симонюк В.П., Фещук І.Л., Цикун О.К., Мочкін А.С., Денисюк В.Ю., Марченко В.М., Косенюк Г.В.; навчально - допоміжний персонал: Катюха В.В., Радіщук О., Красовський В.В., Киришун О., Михалевський М.А., Крив'янчук Н.Ф., викладачі-сумісники Караченцев В.Є., Баборига С.А., Гаврилов Д.Ю., Рахмаїлов О.В., Смалюк А.Л., Бокій О.О., Продоус Г.Я., Михалевич В.Т., Провальський А.М., Морєв К.К., Туз Ю.М., Загорулько В.М.

У 1990 році була ліцензована спеціальність “Приладобудування”. Підготовку з спеціальних дисциплін забезпечували викладачі тодішньої кафедри “Металорізальні верстати і інструменти”. В 1995 році секцією «Приладобудування» при кафедрі “Металорізальні верстати і інструменти”  був здійснений перший випуск фахівців з спеціальності “Приладобудування”.

В 1996 році  кафедрою приладобудування здійснено перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю «Приладобудування».

У зв’язку з реорганізацією вищої освіти в 1997 році був переглянутий і затверджений новий навчальний план за 3-х ступеневою формою навчання (бакалавр-спеціаліст-магістр) і назва спеціальності змінилась на “Прилади точної механіки”.

У 2003 році на кафедрі було ліцензовано спеціальність “Медичні прилади та системи” і здійснено перший набір студентів на енергоощадний факультет.

На даний час навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 викладачів, серед яких 2 доктори наук, професори, та 8 кандидатів наук доцентів.

У 2010 році на кафедрі ліцензовано нову спеціальність “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ” і здійснено перший набір студентів. В 2015 році здійснено перший випуск спеціалістів за даною спеціальністю на кафедрі приладобудування факультету екології та приладоенергетичних систем (ФЕПЕС).

 

Спеціальності кафедри та їх характеристика.

Наукова діяльність кафедри

Навчально-лабораторна база кафедри приладобудування

Фотогалерея

Методичне забезпечення

 Якісний склад кафедри

У процесі підготовки фахівців зі спеціальностей 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 153 “Мікро- та наносистемна техніка” приймають участь викладачі провідних кафедр Луцького національного технічного університету. Але найважливішу роль у цьому відіграють викладачі кафедри “Приладобудування.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямками діяльності:

·        навчально-виховна діяльність;

·        навчально-методична діяльність;

·        науково-дослідна діяльність;

·        профорієнтаційна діяльність.

Такий склад викладачів гарантує якісний рівень навчального процесу.

Марчук Віктор Іванович
д.т.н., професор 

Базова освіта: Київський політехнічний інститут, 1973 р,
“Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення параметрів якості деталей на операціях механічного оброблення”.

Симонюк Володимир Павлович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький філіал Львівського політехнічного інституту, 1985, “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”

Наукові інтереси: “Дослідження процесів віброабразивної обробки деталей приладів”.


Денисюк Віктор Юрійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1996,  “Автомобілі і автомобільне господарство”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва”.


Кайдик Олег Леонтійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2001, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення точності поверхонь обертання кілець карданних роликопідшипників в автоматизованих системах круглого шліфування”.

Мельник Світлана Адамівна

к.б.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1993, «Географія і біологія»

Наукові інтереси: “Нейрофізіологія”.

 Пташенчук Віталій Віталійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2007,“Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: Оптимізація процесу плоского переривчатого шліфування

Марчук Ірина Вікторівна

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2008, “Медичні прилади і системи”.

Наукові інтереси: Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях механічного оброблення”

Красовський Володимир Всеволодович
старший лаборант, технік І-ої категорії


Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995, “Приладобудування”.

 

Крив’янчук Наталія Федорівна
старший лаборант

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2001, “Прилади точної механіки”.


              Спеціальності кафедри та їх характеристика.

Наукова діяльність кафедри

Навчально-лабораторна база кафедри приладобудування

Фотогалерея

              Методичне забезпечення