Кафедра приладобудування

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук, професор

Марчук Віктор Іванович

(0332) 26-49-43

 

Завідувач кафедри д.т.н., професор В.І. Марчук

  

Очолює кафедру професор, д.т.н. Марчук Віктор Іванович.

Він є керівником наукової школи за напрямком досліджень: “Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних характеристик поверхонь деталей машин та приладів на операціях механічного оброблення”.

Під керівництвом проф. Марчука В.І. захистили кандидатські дисертації 13 здобувачів.

Опубліковано більше 250 наукових та науково-методичних праць. З них 12 патентів на корисні моделі, 1 підручник, 7 навчальних посібників, 5 монографій.

 

Коротка історична довідка про кафедру.

Кафедра “Приладобудування” утворена згідно з наказом по Луцькому індустріальному інституту № 141 від 27 грудня 1995 року “Про організаційно-структурні зміни в інституті” відокремленням від випускаючої кафедри “Металорізальні верстати та системи” як окремий підрозділ.

Кафедра складалась з 6 викладачів і 3 лаборантів. Розмістилась в корпусі № 2 по вул. Потебні 56. Загальна площа всіх лабораторій становила понад 500 м2.

В створенні та становленні кафедри “Приладобудування” приймали участь штатні викладачі: Марчук В.І., Біронт М.П., Симонюк В.П., Фещук І.Л., Цикун О.К., Мочкін А.С., Денисюк В.Ю., Марченко В.М., Косенюк Г.В.; навчально - допоміжний персонал: Катюха В.В., Радіщук О., Красовський В.В., Киришун О., Михалевський М.А., Крив'янчук Н.Ф., викладачі-сумісники Караченцев В.Є., Баборига С.А., Гаврилов Д.Ю., Рахмаїлов О.В., Смалюк А.Л., Бокій О.О., Продоус Г.Я., Михалевич В.Т., Провальський А.М., Морєв К.К., Туз Ю.М., Загорулько В.М.

У 1990 році була ліцензована спеціальність “Приладобудування”. Підготовку з спеціальних дисциплін забезпечували викладачі тодішньої кафедри “Металорізальні верстати і інструменти”. В 1995 році секцією «Приладобудування» при кафедрі “Металорізальні верстати і інструменти”  був здійснений перший випуск фахівців з спеціальності “Приладобудування”.

В 1996 році  кафедрою приладобудування здійснено перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю «Приладобудування».

У зв’язку з реорганізацією вищої освіти в 1997 році був переглянутий і затверджений новий навчальний план за 3-х ступеневою формою навчання (бакалавр-спеціаліст-магістр) і назва спеціальності змінилась на “Прилади точної механіки”.

У 2003 році на кафедрі було ліцензовано спеціальність “Медичні прилади та системи” і здійснено перший набір студентів на енергоощадний факультет.

На даний час навчальний процес на кафедрі забезпечують 15 викладачів, серед яких один доктор наук, професор, та 14 кандидатів наук з них 8 мають вчене звання доцента.

У 2010 році відкрито спеціальність “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ” і здійснено перший набір студентів. В 2015 році здійснено перший випуск спеціалістів за даною спеціальністю на кафедрі приладобудування факультету екології та приладоенергетичних систем (ФЕПЕС).

 

Спеціальності кафедри та їх характеристика.

Наукова діяльність кафедри

Навчально-лабораторна база кафедри приладобудування

Фотогалерея

 Якісний склад кафедри

У процесі підготовки фахівців зі спеціальностей Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, “Мікро- та наносистемна техніка” та «Електроніка» приймають участь викладачі провідних кафедр Луцького національного технічного університету. Але найважливішу роль у цьому відіграють викладачі кафедри “Приладобудування.

Викладачі кафедри здійснюють роботу за такими напрямками діяльності:

· навчально-виховна діяльність;

·  навчально-методична діяльність;

·  науково-дослідна діяльність;

· профорієнтаційна діяльність.

Такий склад викладачів гарантує якісний рівень навчального процесу.

Терлецький Тарас Володимирович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995, “Приладобудування”.

 Наукові інтереси: “Методологічні аспекти конструювання оптико-механічних вузлів приладів”; “Технічні засоби безпеки”.


Симонюк Володимир Павлович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький філіал Львівського політехнічного інституту, 1985, “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент”

Наукові інтереси: “Дослідження процесів віброабразивної обробки деталей приладів”.


Денисюк Віктор Юрійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1996,  “Автомобілі і автомобільне господарство”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення формоутворення поверхонь тіл обертання в умовах серійного виробництва”.


Кайдик Олег Леонтійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2001, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення точності поверхонь обертання кілець карданних роликопідшипників в автоматизованих системах круглого шліфування”.

Заблоцький Валентин Юрійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2002, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення зносостійкості робочих поверхонь спряжених деталей машин та приладів”.


Лапченко Юрій Сергійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2003, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Технологічне забезпечення експлуатаційних характеристик кілець роликопідшипників”.


Мельник Світлана Адамівна

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, 1993, «Географія і біологія»

Наукові інтереси: “Нейрофізіологія”.

Мороз Сергій Анатолійович

к.т.н., доцент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2006, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Дослідження мікрогеометрії робочих поверхонь деталей приладів після зміцнювально-вигладжувальної технології”


 Пташенчук Віталій Віталійович

к.т.н., ст. викладач

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2007,“Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: Оптимізація процесу плоского переривчатого шліфування

Марчук Ірина Вікторівна

к.т.н. ст. викладач

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2008, “Медичні прилади і системи”.

Наукові інтереси: Технологічне забезпечення параметрів якості поверхонь обертання кілець роликопідшипників на операціях механічного оброблення”


Лук’янчук Юрій Анатолійович

к.т.н., ст. викладач

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2009, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: Забезпечення якості та ефективності безцентрового шліфування тіл кочення роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва”

Ткачук Анатолій Анатолійович

к.т.н., асистент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2010, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Підвищення зносостійкості фрикційних пар методами зміцнювально-викінчувального оброблення ”

 

Приступа Станіслав Олексійович

к.т.н., асистент

Базова освіта: Луцький національний технічний університет, 2011, “Прилади точної механіки”.

Наукові інтереси: “Дослідження структури поверхневого шару деталей підшипників на дислокаційно-енергетичному рівні”


Равенець Леся Миколаївна

к.т.н., асистент

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 1999, “Прилади точної механіки”.
Наукові інтереси: “Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва”


Красовський Володимир Всеволодович
завідувач лабораторіям


Базова освіта: Луцький індустріальний інститут, 1995, “Приладобудування”.

 

Крив’янчук Наталія Федорівна
ст. лаборант

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2001, “Прилади точної механіки”.

Денисюк Руслана Миколаївна
учбовий майстер

Базова освіта: Луцький державний технічний університет, 2004, “Автоматизація та управління виробничими процесами”.

              Спеціальності кафедри та їх характеристика.

Наукова діяльність кафедри

Навчально-лабораторна база кафедри приладобудування

Фотогалерея