Кафедра професійної освіти та комп'ютерних технологій

Завідувач кафедри:
кандидат педагогічних наук, доцент
Кабак Віталій Васильович
(0332) 26-26-93
Е-mailpokt@lutsk-ntu.com.ua
cайт: http://pokt.lntu.edu.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/601900703889437/
  

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

Професорсько- викладацький склад кафедри

Наукові напрями кафедри

 

Історична довідка:

 Історія створення кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій сягає 2005 року, коли було засновано кафедру комп’ютерних технологій професійного навчання (КТПН) внаслідок розподілу випускаючої кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні». У вересні 2014 року кафедра була перейменована на «Комп’ютерні технології» (КТ), а у 2018 році – «Комп’ютерні технології та професійної освіти» (КТтаПО). У вересні 2019 року кафедра отримала офіційну назву внаслідок розподілу випускаючої кафедри КТтаПО.

 

Підготовка фахівців:

 

Метою діяльності кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

- 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (бакалавр, повний та скорочений терміни). Спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання дисциплін інженерно-комп’ютерного циклу.

- 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» (магістр). Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну фахову спрямованість: педагогічну та інженерну в області комп’ютерних технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютеризованих інформаційних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.

- 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (бакалавр). Передбачає здійснення навчально-виховної діяльності з інформатики у закладах середньої і позашкільної освіти державного, відомчого і приватного підпорядкування. Майбутні фахівці можуть працювати: вчителями інформатики у загальноосвітніх школах і професійно-технічних навчальних закладах, операторами ЕОМ, системними адміністраторами, адміністраторами баз даних,  програмістами при відділах інформаційно-комунікаційних технологій в навчальних закладах, органах управління.

- 053 «Психологія» (бакалавр). Ґрунтовні знання психологічної науки є передумовою забезпечення якісної організації робочих процесів, повноцінної самореалізації через професійну діяльність, ефективного налагодження професійних та неформальних зв’язків між людьми. Ця спеціальність сьогодні є однією з найпопулярніших серед українських абітурієнтів, оскільки специфіка професії дозволяє кожному випускнику шукати свою, найзручнішу нішу у рамках сучасного ринку праці (практичний психолог; психолог у закладах освіти; психолог на підприємстві, в органах державної влади та управління; консультант психолого-медико-педагогічної комісії; психолог маркетингових кампаній та відділів по роботі з персоналом; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо).

- 011 «Освітні, педагогічні науки (Інклюзивна освіта)» (магістр). Спеціальність пов’язана з підготовкою висококваліфікованих фахівців для вищої освіти, повної загальної середньої освіти, спеціалізованої освіти, фахової передвищої освіти, які здатні проектувати подальші освітні траєкторій розвитку, розв’язувати складні дослідницькі завдання та впроваджувати елементи інноваційної діяльності в сфері інклюзивної освіти. Можливі сфери професійної діяльності майбутніх фахівців:  вчитель спеціалізованих навчальних закладів; викладач закладів вищої та середньої освіти; професіонал в галузі методів навчання; інспектор навчальних закладів; директор інклюзивно-ресурсного центру; фахівець в галузі соціального захисту населення; фахівець в галузі спеціалізованої (особливої) освіти; асистент викладача з соціальної педагогіки та корекційної освіти; інспектор із соціальної допомоги.

 

 Кадрове забезпечення навчального процесу:

 На даний час освітній процес на кафедрі провадять 1 професор та 6 доцентів, що мають необхідні знання в сфері педагогічних наук та сучасних комп’ютерних технологій для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців. Також здійснюється залучення до провадження освітньої діяльності викладачів суміжних кафедр факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій і структурних підрозділів Луцького НТУ.

Викладачі кафедри постійно вдосконалюють та розширюють професійні знання, уміння та навички. Ведеться співпраця із корпораціями IBMMicrosoftIntel яка засвідчена отриманими сертифікатами, що підтверджують високий рівень професійної майстерності викладачів.

 

 

Наукові напрями кафедри:

     - інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and Communication Technologies in Education);

     - теоретичні засади формування методології супроводу електронного навчання (Theoretical Bases of Formation of E-learning Support Methodology);

     - психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців у технічному ЗВО (Psychological and Pedagogical Aspects of Training of Specialists at a Technical University);

     - проектування інформаційних систем в освіті та виробництві (Designing of Information Systems in Education and Production).

 

 Науковий доробок кафедри за останні п’ять років складає: понад 60 статей у фахових збірниках та наукових журналах, понад 90 публікацій тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях,  близько 70 методичних вказівок, 9 електронних видань,  11 навчальних посібників та монографій.

 

Студенти і випускники:

 

Велике значення викладачі кафедри ПОтаКТ приділяють залученню талановитої студентської молоді до науково-дослідницької діяльності. Студенти під час навчання беруть участь у науковій діяльності, направляються на стажування, різноманітні практики та навчання за кордоном. Кращі студенти працюють над науковими темами під керівництвом викладачів, подаючи наукові роботи, тези доповідей і статті. Усі випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають можливість навчатись в магістратурі, а кращі випускники – продовжити навчання в аспірантурі.

Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді з спортивного програмування (ACM/ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсі компанії ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Професійна освіта», навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія» та ін.

 

 

Загалом за роки свого існування викладачі кафедри ПОтаКТ підготували більше 300 фахівців за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». Випускники кафедри є успішними фахівцями, які працюють у різних сферах економіки, як в Україні, так і закордоном.

 

Співпраця:

 

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій тісно співпрацює з багатьма вітчизняними та зарубіжними ЗВО. Серед її партнерів:

- кафедра машинознавства і транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (проф. Горбатюк Р.М.);

- кафедра комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету (проф. Хоменко В.Г.);

- кафедра вищої математики та інформатики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (доц. Федонюк А.А.);

- кафедра інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (проф. Осадчий В.В.);

- кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористування (проф. Козяр М.М.);

- кафедра інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету (проф. Гавриленко В.В.);

- Технічний університет «Люблінська політехніка» (Польща);

- Технічний університет Берліна (Німеччина);

- Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ (Польща).

 

 

Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя!

(Василь Сухомлинський)

 ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 Освітньо-професійні програми

 Договори про проведення практики студентів

 Договори про співпрацю