Кафедра технологій і обладнання переробних виробництв (ТОПВ)

Завідувач кафедри:

к.с.-г.н., доцент

Голячук Сергій Євгенович

(0332) 74-61-36

E-mail: kaf_OPV@ukr.net

 

 

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

 

  Контакти:

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 149.
тел. +38(0332) 74-61-36
e-mail: kaf_opv@ukr.net  opv@lntu.edu.ua

 

       ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

      ДОСЯГНЕННЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ 

     МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

     МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 

       МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

       НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

       ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

    ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ

     ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ

     ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ   

     ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВИПУСКНИКІВ 

     РОЗРОБКИ КАФЕДРИ

       СТАЖУВАННЯ ТА ОБМІН ДОСВІДОМ 

     СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ БЮРО “ХаТе”

    ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Голячук Сергій Євгенович, зав. кафедри, к.с.-г.н., доцент

Гунько Юрій Леонтійович, к.т.н., доцент

Дударєв Ігор Миколайович, д.т.н., професор

Панасюк Світлана Григорівна, к.т.н., доцент

Сай Володимир Анатолійович, к.т.н., доцент

Тараймович Ірина Володимирівна, к.т.н., доцент

Федорусь Юрій Володимирович, к.т.н., доцент

 

   ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

 

Вітовщик Сергій Іванович, старший лаборант

Дудко Жанна Іванівна, старший лаборант

Рихлюк Вікторія Сергіївна, інженер І-ої категорії

 


     КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

       спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програма “Іжиніринг переробних і харчових виробництв”;
  спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології”.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

  спеціальність 133 Галузеве машинобудуванняосвітньо-професійна програма Інжиніринг переробних і харчових виробництв;

  спеціальність 181 Харчові технологіїосвітньо-професійна програма Харчові технології та ресторанне господарство”.


 

   НАША ОСВІТА ДОПОМОЖЕ ВАМ ПРАЦЮВАТИ НА ТАКИХ ПОСАДАХ

 

? керівники та майстри виробничих підрозділів підприємств переробної та харчової галузей промисловості, а також у закладах ресторанного господарства, готелях тощо;

? керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва;

? керівники установ (структурних підрозділів підприємств) із стандартизації, сертифікації та якості;

? викладачі вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти;

? наукові співробітники.

 

  КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ВИКЛАДАЄ ТАКІ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

  спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програма Інжиніринг переробних і харчових виробництв:

спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології”:

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ:

спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна програма Інжиніринг переробних і харчових виробництв:

спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології та ресторанне господарство”:

 

   АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Галузеве машинобудування», «Машини та обладнання
сільськогосподарського виробництва», «Інжиніринг переробних і харчових виробництв» із використанням технічних засобів відеозв’язку.

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП "харчові технології " із використанням технічних засобів відеозв’язку.