Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри: 
кандидат технічних наук, доцент
Поліщук Лариса Миколаївна
(0332) 74-61-39
E-mail: tgrs@lntu.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/260766374570717/

 

 

 Склад працівників кафедри 2018 рік

 

Історія розвитку кафедри1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.
2000 р.
в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.
2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.
2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.
2014 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».
2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.
2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.
2017 р. – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.
2018 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього ступеня бакалавр.
2018 р. – на базі кафедри туризму та цивільної безпеки утворено дві структурні одиниці: кафедру туризму та готельно-ресторанної справи та кафедру цивільної безпеки.
2018 р.  завідувачем кафедри туризму та готельно-ресторанної справи обрано Б.І. Колісника

 Спеціальності кафедри

 «Готельно-ресторанна справа» 

Фахівці  готуються  для  організаційно-управлінської,   господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної   діяльності   у   сфері ресторанного  господарства,  готельного господарства та виставкової діяльності.  

Буклет "Готельно-ресторанна справа"

  «Туризм» 

Одна з найперспективніших  спеціальностей  на  сучасному етапі  розвитку  економіки,  чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-культурної    спадщини, міжнародного  взаєморозу-міння  та миру.  Тому  на  сьогоднішній  день  є велика потреба у підготовці фахівців з туристичного обслуговування.

 

Форма оплати навчання

Сертифікати ЗНО необхідні для вступу
 (від 100 балів)

«Готельно-ресторанна справа»

«Туризм»

Бюджет (державна форма навчання)

українська мова та література

українська мова та література

 іноземна мова

іноземна мова

географіяматематика

географія/ математика

Контракт (платна форма навчання)

українська мова та література

українська мова та література

історія України

історія України

географія/біологія

географія/біологія

Навчально-методичне забезпечення

 

Досягнення та здобутки в освіті та науці

 Переваги та можливості для студентів та випускників 

  Фотогалерея

 

Договори про співпрацю

 

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

 

Методичне забезпечення спеціальності 242 "Туризм" другого (магістерського рівня) галузі знань 24 Сфера обслуговування

 

Договори про проведення практики студенів

 

Наукові напрями кафедр

 

Відомості про гаранта освітньої програми 242 «Туризм», другого магістерського рівня