Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри: 
кандидат економічних наук, доцент
Колісник Богдан Іванович
(0332) 74-61-39
E-mail: tgrs@lntu.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/260766374570717/

 

 

 Склад працівників кафедри 2018 рік

 

Історія розвитку кафедри1993 р. – в складі технологічного факультету Луцького індустріального інституту утворено кафедру екології та безпеки виробництв.
2000 р.
в складі Луцького державного технічного університету утворено кафедру безпеки життєдіяльності.
2009 р. – завідувачем кафедри безпеки життєдіяльності обрано Л.Ю. Матвійчук.
2010 р. – кафедру безпеки життєдіяльності  перейменовано у кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності.
2014 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за напрямом 6.140103 – «Туризм».
2015 р. – кафедру охорони праці та безпеки життєдіяльності перейменовано в кафедру туризму та цивільної безпеки.
2017 р. – проведено ліцензування підготовки фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» освітнього ступеня бакалавр.
2017 р. – проведено ліцензування спеціальності 261 «Туризм» за освітнім ступенем магістр.
2018 р. – проведено акредитацію напряму підготовки 6.140103 «Туризм» освітнього ступеня бакалавр.
2018 р. – на базі кафедри туризму та цивільної безпеки утворено дві структурні одиниці: кафедру туризму та готельно-ресторанної справи та кафедру цивільної безпеки.
2018 р.  завідувачем кафедри туризму та готельно-ресторанної справи обрано Б.І. Колісника

 Спеціальності кафедри

 «Готельно-ресторанна справа» 

Фахівці  готуються  для  організаційно-управлінської,   господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної   діяльності   у   сфері ресторанного  господарства,  готельного господарства та виставкової діяльності.  

Буклет "Готельно-ресторанна справа"

  «Туризм» 

Одна з найперспективніших  спеціальностей  на  сучасному етапі  розвитку  економіки,  чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико-культурної    спадщини, міжнародного  взаєморозу-міння  та миру.  Тому  на  сьогоднішній  день  є велика потреба у підготовці фахівців з туристичного обслуговування.

 

Форма оплати навчання

Сертифікати ЗНО необхідні для вступу
 (від 100 балів)

«Готельно-ресторанна справа»

«Туризм»

Бюджет (державна форма навчання)

українська мова та література

українська мова та література

 іноземна мова

іноземна мова

географіяматематика

географія/ математика

Контракт (платна форма навчання)

українська мова та література

українська мова та література

історія України

історія України

географія/біологія

географія/біологія

Навчально-методичне забезпечення

 

Досягнення та здобутки в освіті та науці

 Переваги та можливості для студентів та випускників 

  Фотогалерея

 

Договори про співпрацю

 

Освітньо-професійна програма спеціальності 242 "Туризм"

 

Методичне забезпечення спеціальності 242 "Туризм" другого (магістерського рівня) галузі знань 24 Сфера обслуговування

 

Договори про проведення практики студенів

 

Наукові напрями кафедр