Кафедра вищої математики

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент

Дутчак Богдан Іванович

(0332)74-61-29

 

Дата створення кафедри - 10.06.1977р.(наказ № 74-01)

 

Дисципліни, які забезпечує кафедра:

1. "Вища математика";
          2.
"Вища та прикладна математика";
          3.
"Математика для економістів";
          4.
"Теорія ймовірностей та математична статистика";
          5.
"Спеціальні розділи вищої математики".

 

Матеріально-технічна база кафедри.

На сьогодні кафедра вищої математики має у своєму розпорядженні 3 аудиторії, кафедральне приміщення з двох кімнат та кабінет завідувача кафедри. Це:

№300 - викладацька

(вул Львівська 75)

32м2

№302 - викладацька

(вул Львівська 75)

32м2

аудиторія №304

(вул Львівська 75)

48м2

аудиторія №306

(вул Львівська 75)

48м2

аудиторія №308

(вул Львівська 75)

48м2

№314а - кабінет завідувача

(вул Львівська 75)

14м2

Кадровий склад кафедри 
Чисельність професорсько-викладацького складу кафедри на сьогодні нараховує 11 осіб.
Серед штатних викладачів чисельність докторів наук, професорів - 1 особа; кандидатів наук, доцентів - 9 осіб; асистентів - 1 особа.
На кафедрі працює 2 особи допоміжного персоналу. Це: 
- інженер 1 кат. - 1 особа;
- старший лаборант - 1 особа.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Вчений ступінь

Дутчак Богдан Іванович

зав.кафедри, штат.

к.т.н., доц.

Гануліч Борис Костянтинович

доцент, штат.

к.т.н., доц.

Гінайло Петро Іванович

доцент, штат.

к.ф.-м.н., доц.

Губаль Галина Миколаївна

доцент, штат.

к.ф.-м.н., доц.

Грінченко Любов Григорівна

асистент, штат.

-

Гуда Оксана Вікторівна

доцент, штат.

к.т.н., доц.

Лісковець Світлана Михайлівна

доцент, штат.

к.іст.н., доц.-

Матвіїв Юрій Ярославович

професор, штат.

д.т.н., доц.-

Оніщук Володимир Олександрович

доцент, штат.

к.ф.-м.н., доц.

Крадінова Тетяна Адамівна

доцент, штат.

к.т.н., доц.

Тимощук Віктор Миколайович

доцент, штат.

к.т.н., доц.

 

Науковий напрямок кафедри - теоретичні та прикладні питання математичної фізики.

Кафедра провела дві Всеукраїнські наукові конференції «Застосування математичних методів в науці і техніці» (2011 та 2013 рр.).

Кафедра приділяє значну увагу методичній роботі. Так, за останні чотири роки випущено наступні посібники, частина з яких має гриф МОНУ.

 

  1.  Губаль Г.М. Математика для економістів: навч. посіб. / Г. М. Губаль. – Кн. 1: Вища математика. – Луцьк: ЛНТУ, 2012.  – 376 с.

  2. Дутчак Б.І., Михальчук Р.І., Лисенко О.В., Матвіїв Ю.Я.  Вища математика ч.1. Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної. Навч. посіб. Луцьк РВВ ЛНТУ, Луцьк, 2012.- 322 с.

  3. Б.І. Дутчак, Р.І. Михальчук, О.В. Лисенко, Ю.Я. Матвіїв  Вища математика ч.1. // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2014. – 372 с.

  4. Губаль Г.М. Вища математика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Губаль. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015.  – 513 с.

  5. Губаль Г.М. Математика для економістів. Том I. Вища математика. Частина 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Губаль. – Луцьк: Луцький НТУ, 2015.  – 422 с.

   6.Дутчак Б.І., Губаль Г.М. Вища математика. Частина 3: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Б.І. Дутчак, Г.М. Губаль. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2016.  – 192 с.

   7. Губаль Г.М. Математика для економістів. Том I. Вища математика. Частина 2: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Губаль. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2017.  – 335 с.