Координатори забезпечення якості на факультетах

До основних завдань координатора забезпечення якості факультету належать: інформаційно-методична підтримка та контроль впровадження системи внутрішньої забезпечення якості на рівні факультету, координація дій із відділом якості освіти та неперервного навчання, сприяння та контроль за академічною доброчесністю на факультеті.