ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ оголошує набір слухачів на 3-місячні підготовчі курси

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

оголошує набір слухачів

на 3-місячні підготовчі  курси за такими напрямами підготовки:

"Фінанси і кредит"
"Облік і аудит"
"Товарознавство і торговельне підприємництво"
"Маркетинг"
"Економіка підприємства"
"Менеджмент"
"Міжнародна економіка"
"Прикладна статистика"
"Управління персоналом і економіка праці"
"Автомобільний транспорт"
"Машинобудування"
"Транспортні технології"
"Інженерна механіка"
"Інженерне матеріалознавство"
"Будівництво"
"Комп'ютерна інженерія"
"Професійна освіта. Комп'ютерні технології"
"Комп'ютерні науки"
"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
"Електротехніка та електротехнології"
"Приладобудування"
"Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології"
"Охорона праці"


На підготовчі  курси  приймаються  учні  випускних  класів  середніх шкіл,  гімназій,  ліцеїв,  професійно-технічних навчальних  закладів, студенти  останніх  курсів  вищих  навчальних  закладів  I-II рівнів  акредитації.  На курсах здійснюється  підготовка до зовнішнього  незалежного  оцінювання, а також до вступу в  університет. 

Заняття проводяться три рази на тиждень (вівторок, середа, п'ятниця) з 1620 до 1910.

Для зарахування на підготовчі курси  необхідно подати:

заяву на ім'я ректора; довідку з навчального закладу;
3 (три) фотокартки розміром 3х4 см

Згідно  Умов прийому до вищих навчальних закладів України на 2012-2013 навчальний рік пункт 12.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

  
Документи приймаються  щоденно (крім неділі, понеділка) з 1000 до 1700,  в суботу з 1000 до 1300.

Початок занять з 01.02.2012 р.

Адреса центру довузівської підготовки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, кімната 220, тел. (0332) 74-61-24.