ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує прийом студентів на 2012 - 2013 навчальний рік для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра за спеціальністю "ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ" на денній та заочній форм

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує прийом студентів на 2012 - 2013 навчальний рік для здобуття 
освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра за спеціальністю 
"ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ" 
на денній та заочній формах навчання

Етапи вступної кампанії

Освітньо-кваліфікаційний рівень"спеціаліст"

Освітньо-кваліфікаційний рівень"магістр"

Початок прийому заяв та документів

17 січня 2012 року

17 січня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів

10 лютого 2012 року

7 лютого 2012 року

Строки проведення вступних випробувань

-

8-10  лютого 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 11 лютого 2012 р.

11 лютого 2012 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 21 лютого 2012 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 

25 лютого 2012 р.

за державним замовленням - не пізніше 21 лютого 2012 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 

22 лютого 2012 р. на заочну форму

25 лютого 2012 р. на денну форму

 

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Перелік необхідних документів:

? заява; 

? документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії; 

? копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

? медичну довідку за формою 086-о або її копію; 

? шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

Усі копії документів завіряються за оригіналами у ЛНТУ або в установленому законодавством порядку.

Вступник при вступі особисто пред'являє:

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон , військовий квиток або приписне свідоцтво, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство і документи, що підтверджують його право на пільговий вступ. Вступники мають право подати у визначені терміни прийому документів до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівняспеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовується рейтинговий бал оцінок з додатку до диплома бакалавра. Рейтинговий бал визначається як середнє арифметичне оцінок з додатку до диплома бакалавра.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнямагістра на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра чи спеціаліста використовуються результати двох вступних випробувань - фахового та іноземної мови, а також середній бал документа про базову (повну) вищу освіту з з переведенням  у 100 бальну шкалу від 100 до 200 балів.

Документи приймаються щоденно (крім неділі, понеділка) з 9 00 до 18 00, в суботу з 9 00 до 14 00.

Адреса приймальної комісії:
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, корпус Б, кімната 34, тел. (0332) 74-61-11